Møtes om en mulig sammenslåing

I dag møtes representanter fra fylkeskommunene Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo/Akershus for å snakke om en mulig sammenslåing. Det kan bli aktuelt med en stor Oslofjord-region. Kommunal- og moderniseringsministeren har gitt grønt lys til dette.