Hopp til innhold

Mobbing øker i grunnskolen: – Dette bekymrer oss

Undersøkelser viser økning i mobbing blant elever på skolene. Ombudet for barn og unge peker på pandemien som én av årsakene.

Bodil Jenssen Houg, ombudet for barn og unge i området som tidligere heter Viken.

Bodil Jenssen Houg er landets første mobbeombud og nå ansatt i Buskerud fylkeskommune.

Foto: Dana Khalouf / NRK

Vi er jo kanskje ikke så overrasket som vi burde blitt, men vi er bekymret over de tallene vi ser, og at økningene er såpass store.

Det sier Bodil Jenssen Houg, ombudet for barn og unge i området som tidligere het Viken.

Hun snakker om mobbing blant elever i grunnskolen som øker for andre år på rad.

Det viser resultatene fra elevundersøkelsen. Etter flere år med relativt stabile tall, har det de siste to årene vært en økning i tallet på elever som opplever mobbing.

Mener vi ikke bare kan skylde på pandemien

Houg hevder at økningen i mobbing vi nå ser, er en såkalt post-pandemieffekt. Hun understreker samtidig at man ikke utelukkende kan skylde på pandemien.

– Vi ser at noen elever er utrente i å være sammen. Å tilpasse seg samspill er en utfordring for mange barn og ungdommer, og det er noe vi ser de strever med, sier hun.

Foreldregruppene har heller ikke kommet helt på plass med samarbeidet som var før pandemien, mener Houg.

Mange FAU-er sier at samarbeidet har ligget brakk etter pandemien.

– Dette bekymrer oss, fordi vi ser at det er en manglende del i det triangelet som utgjøres av skole, elev og foreldre.

Les også Mobbing i skulane aukar: – Urovekkande

Statsministeren og kunnskapsministeren besøker Rennesøy ungdomsskole

Houg forteller at kommunene har hovedansvaret for at skolene følger rutiner og har internkontrollsystemer. Ved alarmerende tall bør en instans ta hovedansvaret.

– Det har også vært veldig lite snakk om foreldregruppa. Jeg har stor tro på å aktivt bruke medvirkningsorganer som FAU og elevråd, spesielt nå når skolene som har fått veldig dårlige tall, skal rydde opp.

bodil jenssen houg, mobbeombud buskerud

– Klassen er det viktigste fellesskapet for barn og ungdom, mener Houg.

Foto: Ida Gjellerud

Barna i skolen sier de har det vanskelig

Houg oppfordrer foreldre til å melde seg på og jobbe for at alle barn skal få en plass i klassen.

– Klassen er det viktigste fellesskapet for barn og ungdom, og det varer lengst. Klassen er det fellesskapet man husker lengst, og som har størst påvirkning på livet deres. Derfor er det viktig å bruke den arenaen til å skape det vi kaller «et gyldig vi».

Hun forteller også at det er viktig å være forsiktige med å bagatellisere når barn sier fra. Voksne bør lytte til dem.

– Nå har ungene i norsk skole gitt beskjed om at de har det vanskelig. Det er opp til oss voksne å brette opp ermene og gjøre noe med det. I all relasjon med barn er det voksne som har ansvaret, avslutter Houg.