Mistet last fra henger

En fører har mistet last fra hengeren sin på E18 i Kleivenetunnelen. Veitrafikksentralen har senket hastigheten på stedet og sender vaktbil for å fjerne nedfall, melder politiet.