Flere risikerer å miste drosjeløyvet

Stadig flere drosjeeiere får varsel om inndragning av løyvene på grunn av brudd på reglene om å ha annen jobb. Det bekrefter Norges Taxiforbund.

Drammen Taxi

Ved Drammen Taxi har flere drosjeeiere bedt om at det ryddes opp i egne rekker.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

I forskriften om yrkestransport står det at den som har drosjeløyve, som hovedregel ikke skal ha annet hovederverv eller heldagsstilling. Hvis ikke løyvehaveren holder seg innenfor regelverket, kan vedkommende få inndratt løyvet.

trevland

Forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund mener medlemmene bør være åpne hva de eventuelt driver med ved siden av drosjevirksomheten.

Foto: Norges Taxiforbund

– Det er vel ikke så vanskelig å overholde reglene, men de som innehar drosjeløyver må sette seg inn i hva dette er og handle ut fra det, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Fylkeskommunene følger med

I bransjebladet til Norges Taxiforbund skriver advokatfullmektig Caroline Sagen Paulsen at stadig flere løyvehavere blir sjekket av fylkeskommunene, som gir løyvene. Flere får varsel om inndraging av løyvet enn tidligere. Paulsen mener fylkeskommunene har satt et større fokus på problemstillingen.

Buskerud fylkeskommune er en av flere fylkeskommuner som har bedt om redegjørelse fra flere løyvehavere etter påstander om regelbrudd.

Drosjeeiere i Drammen Taxi hevder mange driver i strid med regelverket. Flere av dem har bedt om en at det blir ryddet opp, og fylkeskommunen har tatt saken.

– Vi må få alle fakta på bordet før vi beslutter hva vi gjør. Vi forholder oss til regelverket og driveplikten, og når vi har fått påstander, skal dette undersøkes skikkelig, sier samferdselssjef Gro Solberg.

Ber medlemmer følge regelverket

Øystein Trevland i Norges Taxiforbund råder alle til å drive på full tid i tråd med forskriftene. Han synes det er helt greit at fylkeskommunene stiller spørsmål rundt hva løyvehaverne driver med ved siden av drosjevirksomheten.

Forbundet ber løyvehavere som får varsel om inndraging, om å spille med åpne kort.

– Vi råder dem til å operere drosjeløyvet på full tid, slik det skal gjøres. Hvis de får et varsel, må de ta det med fylkeskommunen og forklare hvorfor de eventuelt ikke har drosjevirksomheten som hovederverv, sier Trevland.