Hopp til innhold

Må skrote Natos radaranlegg: – Et kjempedigert inngrep i naturen

Noe har gått under radaren for Forsvaret. Nye tester viser at det planlagte radaranlegget på Gyrihaugen i Ringerike vil forstyrre andre anlegg i nærheten.

Gyrihaugen

Forsvaret har sprengt og laget vei opp til det planlagte radaranlegget på Gyrihaugen. Nå skrinlegges millionplanene.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– Dette er forferdelig trist. Et kjempedigert inngrep i naturen som burde vært unngått om Forsvaret hadde gjort jobben sin. Her er noen av de mest truede artene vi har i norsk skog.

Det sier Gjermund Andersen i Naturvernforbundet mens han skuer utover marka.

En to kilometer lang vei er allerede anlagt. Sprengningsarbeid på topp-platået er gjort. Anleggsmaskiner og autovern preger marka opp mot Gyrihaugen i Ringerike kommune.

Innen høsten 2025 skulle «Natos nye øyne i nord» stå klart akkurat her.

Nå blir det ikke noe av det planlagte radaranlegget, som skal overvåke norsk og nærliggende luftrom, til tross for arbeidet som allerede er gjort.

Gyrihaugen, Gjermund Andersen

Gjermund Andersen i Naturvernforbundet er sjokkert over Forsvaret og inngrepet de har gjort i naturen.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– En så stor institusjon som Forsvaret, med så mange ressurser, har ikke greid å gjøre jobben sin. Det bør få konsekvenser. Sjokkerende, sier Andersen.

Må stanse byggingen av radaranlegg

Forsvarsbygg har fått i oppdrag av Stortinget å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet. Tre eksisterende skal videreføres, fem radaranlegg etableres på nye steder.

Prislappen for alle anlegg er til sammen på 8 milliarder kroner.

Samtlige radaranlegg skal være operative i 2030. Det første av de nye områdene var Gyrihaugen i Ringerike kommune som skulle stå ferdig høsten 2025.

Slik vil det nye radaranlegget Forsvarsbygg skal bygge på Gyrihaugen i Ringerike se ut.

Slik ville det nye radaranlegget se ut på Gyrihaugen.

Illustrasjon: Forsvarsbygg

Tirsdag 11. juli opplyste imidlertid Forsvaret i en pressemelding at Gyrihaugen skrinlegges som lokasjon for det planlagte radaranlegget.

Radaren vil forstyrre andre anlegg i tilstøtende områder.

Les også Nytt radaranlegg i Ringerike: – Skal være Natos øyne i nord

– Svært beklagelig

Forsvarsmateriell har totalansvaret for gjennomføringen av prosjektet, støttet av Forsvarsbygg som har ansvaret for bygging av anleggene.

Pressevakt i Forsvarsdepartementet, Vegard Norstad Finberg, sier til NRK at det er gjort mange sikkerhets- og risikovurderinger underveis.

Tidligere analyser og tester indikerte at radaren kunne kombineres med øvrig infrastruktur i området. Likevel:

Nye interferens- og robusthetstester hvor en reell radar simuleres, gjennomført av Forsvarets forskningsinstitutt, viser imidlertid at radaren likevel ikke kan plasseres på Gyrihaugen fordi den vil forstyrre andre anlegg i nærheten, skriver Finberg i et skriftlig svar til NRK.

Prosjektarbeidet er derfor stanset på oppdrag fra Forsvaret.

Gyrihaugen

Her, på toppen av Gyrihaugen, skulle radaranlegget stå.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Det er svært beklagelig at dette avklares sent i prosessen og noe vi gjerne skulle fått avklart tidligere slik at vi unngikk naturinngrepene, avslutter Finberg.

Han sier at resten av prosjektet går som planlagt med grunnarbeider underveis på flere av de andre valgte lokasjonene.

Kontrakter til 70 millioner

Frode Vik Jensen, kommunikasjonsdirektør i Forsvarsbygg, sier at de har inngått kontrakter til en verdi av cirka 70 millioner kroner på lokasjon Gyrihaugen.

Hva gjør dere nå, skal det tilbakestilles – og hva er rammen?

Forsvarsbygg går nå i dialog med interessentene for å finne en best mulig løsning på den oppståtte situasjonen. Vi er i dialog med leverandørene våre og følger dem opp i henhold til kontraktene. Det er for tidlig å si noe konkret om kostnader. Dette må vi komme tilbake til når vi har fått avklart hvilke alternativer vi skal jobbe videre med, svarer Jensen.

Frode Vik Jensen, Forsvarsbygg

Frode Vik Jensen i Forsvarsbygg.

Foto: Forsvarsbygg

Mener dette må få konsekvenser

Ordfører i Ringerike kommune, Kirsten Orebråten (Ap), mener Forsvaret må ta konsekvensene.

– Jeg håper de setter området i stand igjen. Det hele virker litt rotete og underlig, og jeg synes det er beklagelig.

Kirsten Orebråten

Ordfører i Ringerike, Kirsten Orebråten.

Foto: Ringerike kommune

Gjermund Andersen i Naturvernforbundet mener det er sjokkerende at Forsvaret har satt i gang arbeidet, for så å finne ut at det ikke er mulig å ha radaranlegg der likevel.

– Bruke millioner på en vei som de ikke hadde peiling på at ikke kunne bringe det resultatet de ønsket ... dette burde de oppdaget før, sier han.

Ringerikes Blad skriver at veien til toppen av Gyrihaugen har en kostnadsramme på 16 millioner kroner.

Gyrihaugen

Byggingen av ny vei har pågått siden juni 2022. Men det har vært bortkastet tid og penger.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– Når du tenker på nasjonale sikkerhetsverdier, har ikke det en verdi?

– Selvsagt. Men da må man utrede hvor kan man ha radaren før man begynner å bygge, svarer Andersen.

Han mener at dette må få konsekvenser i form av avbøtende tiltak.

Kanskje burde Forsvaret betale for vern av hele dette store toppområdet.

Gyrihaugen

Gjermund Andersen er sjokkert over Forsvaret.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– Tror du det er realistisk?

Det er ord vi i Naturvernforbundet prøver å unngå, fordi vi mener at alt er mulig hvis man bare kjemper og argumenterer nok for det. Vi er jo fornøyd med at vi ikke får en radarstasjon på toppen, så noe er jo allerede oppnådd, sier Andersen.

Forsvarsstaben har gitt Forsvarsmateriell oppdrag om å komme med en anbefaling på ny lokasjon innen 1. september 2023.