NRK Meny
Normal

Fylket vil ha ei hand på rattet i Drammen Taxi

Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune vedtok i ettermiddag å be kommunene i regionen gå sammen og oppnevne et styremedlem i Drammen Taxi.

Drammen Taxi

Fylkeskommunen vil ha ei hand på rattet i Drammen Taxi.

Foto: NRK

– Med de forholdene som har vært i Drammen Taxi over tid, vil det å få inn en ekstern styrerepresentant være med på å stabilisere situasjonen. Det sier Turid Thomassen i Kristelig Folkeparti.

Drammen Taxi

Det har vært mye uro rundt Drammen Taxi.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Ap og SV stemte imot

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fikk flertall i hovedutvalget for samferdselssektoren for å be kommunene om å oppnevne et eksternt, fullverdig styremedlem i Drammen Taxi BA. Senterpartiet sluttet seg til forslaget fra de borgerlige, mens Arbeiderpartiet og SV stemte imot.

Det er Yrkestransportforskriften § 46 som hjemler et slikt krav.

Men Arbeiderpartiets Anne Sandum mener politikerne burde ventet med en slik reaksjon.

– Samferdselssjefen har varslet en gjennomgang av forholdene ved Drammen Taxi. Vi mener den burde vært på bordet først. Dessuten er det viktig at vi ikke forskjellsbehandler taxisentralene, sier Sandum.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Anne Sandum og Turid Thomassen

Anne Sandum (Ap) og Turid Thomassen (KrF) var uenige i dag.

Foto: Carsten Øhrn, Buskerud fylkeskommune

– Kan bli gissel

– Hvis man er litt for rask med å oppnevne et slikt medlem, så er jeg redd for at den som blir oppnevnt kan bli oppfattet som et gissel i et slikt styre, sier hun.

– Vi skjønner også at det er en spesiell situasjon i Drammen Taxi sånn som det er nå. Men vi mener at vi kan beholde like mye av kontrollen med den løyvemyndigheten vi faktisk utøver, om vi er nøye og følger godt med, sier Sandum.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Taxi

– Et eksternt styremedlem kan snakke trafikantenes sak, sier Turid Thomassen (KrF).

Foto: Idar krogstad / NRK

Skal snakke trafikantenes sak

Forslagsstiller Turid Thomassen fra Kristelig Folkeparti mener et styremedlem valgt av kommunene vil bidra til en trygg og god taxitjeneste for trafikantene.

– Det trengs et profesjonelt styremedlem som kan snakke på vegne av trafikantene, sier hun.

Under hovedutvalgsmøtet fikk politikerne en orientering fra samferdselssjef Gro Solberg i fylkeskommunen om drosjeløyveordningen i nedre Buskerud.

Solberg sier at hun vil følge nøye med på den videre utviklingen, og vurdere tiltak hvis det blir avdekket forhold som angår fylkeskommunens myndighetsområde.

Samferdselssjefen mener at behovsprøvingen av det totale antall drosjeløyver i nedre Buskerud fungerer bra nok, og at det verken er for få eller for mange drosjeløyver i området.