NRK Meny
Normal

Kan få støtte fra kommunen til minnesmerke-rettsak

Reguleringsplanen for 22.juli-minnesmerke er vedtatt. Dermed er man ett skritt nærmere minnesmerke på Sørbråten.

Sørbråten

OMSTRIDT: Slik er det meningen at minnestedet skal se ut. Dette er et illustrasjonsbilde av kunstverket som vant konkurransen. Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg står bak kunstverket. Materiale skal graves ut fra Sørbråten ved Utvika og på den maten skape et arr i landskapet til minne om 22. juli. Massene som graves ut skal brukes i et minnested i regjeringskvartalet i Oslo.

Foto: NRK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå vedtatt reguleringsplanen for 22.juli-minnesmerke. Planen legger til rette for etablering av et minnested på Sørbråten.

– Vi vil jo komme til å se dette hver dag. Det er ganske spesielt i en sånn type sak at de velger å kjøre på likevel, sier Maria Holtane-Berge, leder i Utstranda Velforening.

16. mars bestemte regjeringen at byggingen av det omstridte minnesmerket etter terroren på Utøya 22. juli skulle bygges til tross fra store protester fra naboene.

Striden rundt minnesmerket har vært betent og langvarig. Naboene ønsker ikke en permanent påminnelse om terrorhandlingene utenfor stuevinduet, og de har jobbet lenge for å få stanset det nasjonale minnestedet etter terroren som rammet Utøya. De er klare på at de vil gå til retten for å endre vedtaket.

Kan få støtte fra kommunen

Denne rettsaken kan de komme til å få støtte til fra kommunen. Ordfører i Hole kommune, Per Berger, opplyser at han har sendt en innstilling til formannskapet om å dekke velforeningens utgifter til en rettsak.

– Det er for tidlig å si om vi skal støtte rettsaken eller hvor mye vi skal støtte, sier han.

Advokat Harald Stabell representerer naboene. Etter at det ble kjent at minnesmerket skulle bygges var han soleklar på at striden ville havne i retten.

En rapport fra Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress blir, ifølge Stabell, viktig i en rettsak. Den handler om de psykososiale følgene minnesmerket får for naboene.

Alternativt sted ikke til vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå engasjere Statsbygg for å videreføre arbeidet med minnestedet. Ifølge Regjeringens nettsider skal det jobbes videre med skjermingstiltak slik at belastningen blir minst mulig for nærområdet.

– Naboene har pekt ut et utmerket sted i nærheten. Det tar ikke staten hensyn til. Det blir en rettssak der naboloven står sentralt, uttalte Harald Stabell i mars.

Ifølge regjeringen.no skal staten finansiere belysning på fylkesveien forbi Sørbråten og gå i dialog med kommunen om trafikksikkerhetstiltak.

Kulturdepartementet har dialog med kunstneren for å vurdere mindre justeringer i utformingen av kunstverket. Kulturdepartementet skal også sammen med KORO, Kunst i offentlige rom, se på muligheten for å utforme en takk og en anerkjennelse til lokalsamfunnet i forbindelse med det nasjonale minnestedet.