Fylkesvei 50 Hol-Aurland stengt

Det har vært et mindre steinras i Aurlandsdalen ved Vassbygdtunnelen på Fv 50. Det er uvisst når opprydding kan skje, opplyser Statens vegvesen. Dermed kan man ikke kjøre Fv 50 Hol-Aurland mellom øst og vest. Alternative ruter er E16 Filefjell eller Rv 7 Hardangervidda.