For disse politikerne er det vinn eller forsvinn

Møt kandidatene fra Buskerud som kjemper om de mest usikre plassene på Stortinget.

Buskerud-politikere

11. september blir det klart hvem som får bli værende på Stortinget, hvem som kommer inn og hvem som må vike plass.

Flere av kandidatene står på det som regnes som «sikker plass», mens andre må kjempe for en tilværelse som stortingspolitiker.

Blant dem som må kjempe er Arne Nævra (SV), Rebekka Borsch (V), Jon Helgheim (Frp), Masud Gharahkhani (Ap), Anders Werp (H) og Ståle Sørensen (MDG).

Under kan du se politikerne snakke om hvilke saker de syns er viktigst, i videoer de har filmet selv.

NRK Buskeruds valgkommentator Raymond Dalen har gjort beregninger basert på tall fra gjennomsnittet i alle meningsmålinger hittil i august. Tallene er også vektet mot historiske valgresultater i Buskerud.

– Det store spørsmålet er om Venstre kommer over sperregrensa. Det vil også ha kunne ha stor betydning for Venstres kandidat i Buskerud. Det er sikkert også stor spenning rundt om Frp får inn sitt andre mandat, sier Dalen.

Rebekka Borsch, Venstres 1.-kandidat i Buskerud:

1. kandidat for Venstre

Dalens kommentar: – Det er lite forhåpninger for Venstre å få et distriktsmandat slik meningsmålingene ser ut nå.

Venstre blir den avgjørende jokeren i den endelige sammensetningen av Stortinget for hele landet. Men det er helt avhengig av om de kommer over sperregrensa eller ikke. Gjør de det, kan Rebekka Borsch være en av dem som har mulighet for utjevningsmandat.

Arne Nævra, SVs 1.-kandidat i Buskerud:

SVs 1. kandidat

Dalens kommentar: – Han er et stykke unna å ta et ordinært mandat. I så fall må han konkurrere med både Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti, som ligger omtrent likt med han når det gjelder å få et mandat.

Faktisk ser det ut til at Senterpartiet har større sjanse for å få mandat nummer 2, enn at SV får sitt første. Et utjevningsmandat kan muligens bli aktuelt, men da må SV komme seg over sperregrensa på 4 prosent.

Ståle Sørensen, Miljøpartiet De Grønnes 1.-kandidat i Buskerud:

Miljøpartiet De Grønnes 1. kandidat

Dalens kommentar: – Han er et stykke unna å få et mandat og konkurrerer med SV, Venstre og Kristelig Folkeparti. Skal det bli aktuelt med et utjevningsmandat, må partiet opp på 4 prosent, og det er de ikke nå.

Anders Werp, Høyres 3.-kandidat i Buskerud:

Høyres 3. kandidat

Dalens kommentar: – Når vi regner på det, ser det ut til at han er inne med en liten margin. Hans mandat er i så fall i konkurranse med at Frp får inn to representanter.

Jon Helgheim, Frps 2.-kandidat i Buskerud:

Frps 2. kandidat

Dalens kommentar: – Prognosene nå viser at Frp bare får ett mandat fra Buskerud. Men de er ikke langt unna å ta sitt andre mandat. I så fall blir det på bekostning av Anders Werp i Høyre.

Masud Gharakhani, Aps 3.-kandidat i Buskerud:

Aps 3. kandidat

Dalens kommentar: – I øyeblikket ser det ut til at Masud er inne med god margin, men dersom Arbeiderpartiet fortsetter å falle slik enkelte meningsmålinger de siste dagene har vist, kan det bli spennende også for Arbeiderpartiets 3.-kandidat.