NRK Meny
Normal

Fengselsstraff for falskmyntneri

Tre unge rumenere er i Drammen tingrett dømt til tre år og en måned fengsel etter å ha blitt stoppet med nesten 100 000 kroner i falske sedler.

Falske penger

Disse falske pengene ble beslaglagt da politiet pågrep falskmyntnerligaen i september.

Foto: Idar Edvin Krogstad

Bare sju måneder av straffen er ubetinget fengsel.

De tre kom til Norge i september 2014 med 92 000 kroner i falske 500-kronesedler.

– Jeg er glad for at de ble domfelt i tråd med tiltalen. Det er jeg svært godt fornøyd med. Så ser jeg jo at retten legger seg noe lavere straffeutmålingsmessig enn det jeg påstod. Det tar jeg til etterretning, sier politiadvokat Ole Jacob Garder.

Han sier det er opp til statsadvokaten å vurdere om de skal anke saken eller ikke.

Ola Jacob Garder

Politiadvokat Ole Jacob Garder mente de tre var mobile vinningskriminelle, men det mente ikke retten.

Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

– Årsaken til at retten legger seg noe lavere enn det jeg påstod, er at retten kom til at disse tre ikke er såkalte mobile vinningskriminelle. Da er naturlig konsekvens at straffeutmålingen blir noe mildere, forklarer Garder.

Holdt igjen av kioskeier

Det var en kioskeier i Drammen som ble tilbudt det som viste seg å være en falsk femhundrelapp i september i fjor. Han fattet mistanke og holdt selv igjen mannen. Deretter kontaktet han politiet.

Senere sporet politiet opp to andre personer på Drammen togstasjon som reiste sammen med mannen.

Undersøkelser politiet har gjort, viser at sedlene er laget på en vanlig blekkskriver, trolig i Romania.

Kan bli utvist

Retten skriver i dommen at den «finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at de tre tiltalte har anskaffet kopierte gangbare penger i hensikt å utgi disse.»

– Dommen ble på tre år og 1 måneds fengsel og så ble syv av disse månedene gjort ubetinget. Så er jo prinsippet i Norge at det er løslatelse etter soning av 2/3 av tiden. Det betyr at dersom dommen blir stående, så nærmer tidspunktet for løslatelse seg ganske raskt, forklarer Garder.

– Hva skjer når soningen er ferdig?

– En naturlig følge av en løslatelse i denne saken vil jo være at de blir utvist fra Norge. Det er det ikke påtalemyndigheten som skal beslutte, det er det UDI som formelt sett beslutter. Men det er nok en sannsynlig konsekvens. At de blir utvist og at de får et såkalt innreiseforbud til Norge etterpå, avslutter Garder.