Hopp til innhold

Får lovlighetskontroll innen tre uker

Statsforvalteren sier de tar sikte på å gjennomføre sin lovlighetskontroll av flyktningvedtaket innen tre uker fra de mottar saken fra Drammen kommune.

Tirsdag valgte flertallet i kommunestyret i Drammen å beholde det omstridte vedtaket om at flyktningene kommunen skal bosette i år, helst skal komme fra Ukraina.

Saken blir dermed oversendt til Statsforvalteren for en lovlighetskontroll av vedtaket.