Hopp til innhold

Dette er broen 3

Broen 3 har de kalt animasjonsfilmen som viser hvordan en bro mellom Hurum og Drøbak kan se ut.

Broen 3, en animasjonsfilm om hvordan en bro mellom Hurum og Drøbak kan se ut.

Slik kan en ny bro mellom Hurum og Drøbak se ut.

Et fullsatt auditorium i Sætre rådhus fulgte i dag konferansen Broen 3, hvor ett punkt sto sentralt på dagsordenen, en bro mellom Hurum og Drøbak. Konferansen er et samarbeid mellom Hurum kommune og region Vestviken.

– Vi er her fordi vi ønsker oss et fokus på krysninger over Oslofjorden, og at den bør gå over til Hurum. Vi ønsker å belyse hvor bra denne løsningen vil være for hele Norge og selvsagt for oss i Hurum, sier ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie.

Monica Vee Bratlie, ordfører Hurum kommune.

Ordfører i Hurum kommune, Monica Vee Bratlie, er en av flere som kjemper for en bro mellom Hurum og Drøbak.

Foto: Mari Reisjå

– Hvorfor vil dere ha bro fremfor tunnel?

– Nå er det sånn at bare i år har tunnelen vært stengt over 300 ganger, det er usikkert. Vi har hatt en del ulykker der og flere sier faktisk at de er engstelige for å kjøre igjennom tunnelen. Så tenker vi at en broløsning vil også kunne kombinere jernbane, og det vil jo også bety mye for trafikken i Oslo-regionen. Vi tror absolutt at bro er det beste alternative.

Utvidet Oslofjordtunnel versus ny Bro

Under konferansen levnet det liten tvil om at et broalternativ vil være relativt mye dyrere å bygge. Men representantene fra Statens vegvesen var likevel klare på at driftskostnadene til en bro vil være langt lavere enn en undersjøisktunnel.

Broen 3 Hoksrud på besøk

Frps Bård Hoksrud var positiv til en broløsning mellom Hurum og Drøbak.

Foto: Asgeir Knudsen

– Nå vet man jo at kostnadene med en tunnel er veldig høye, blant annet vedlikeholdskostnadene, så hvis man sammenligner bro og tunnel er jeg ikke helt sikker på hva sluttsummen blir, sier Vee Bratlie.

Løsning langt fra klar

Professor om fremtiden

Ola Bettum, professor i landskapskariktektur, mente en bro mellom Hurum og Drøbak en fremtidig løsning.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

Men det er altså ikke sikkert at regjeringen vil si seg enig. I dag jobber en gruppe fra Statens vegvesen med å finne ut om man bør satse på å utvide Oslofjordtunnelen eller om man skal bygge en bro over Oslofjorden. De skal levere en rapport til samferdselsdepartementet sommeren 2014.

Les også: Får kritikk etter brannen i Oslofjordtunnelen

Les også: Bru over Oslofjorden kan koste 10 milliarder

Flere tidsfrister som gjelder

Men nok en tidsfrist i denne finurlige dragkampen finnes ettersom Oslofjordtunnelen ikke innfrir sikkerhetskrav i EUs tunneldirektiv. Hvis en utvidelse av Oslofjordtunnelen blir løsningen må denne være ferdig utbedret innen 2019.

Saken fortsetter under bildet.

Broen 3

Anders Jordbakke jobber i Statens vegvesen Region øst og har ansvaret for konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

I løpet av konferansen var flere fremme på talerstolen og belyste synspunkter om en bromulighet, blant annet statssekretær i samferdselsdepartementet Bård Hoksrud, Anders Jordbakke fra Statens vegvesen som jobber med konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden, Aage Radmann som er sosiolog og filosofi doktor i Idrettsvitenskap og Ola Bettum som er professor i landskapsarkitektur.

Les også: Stengning skaper irritasjon

Les også: Bru over Oslofjorden kan koste 10 milliarder