Dårlige madrasser gir liggesår

Gamle madrasser på norske sykehus kan gi pasienter liggesår, som i verste fall kan føre til dødsfall.

Tomme senger ved sykehuset i Lillehammer

Madrassene er trolig like dårlige ved alle landets helseforetak.

Foto: SCANPIX / Scanpix

En fersk studie gjort ved sykehusene til Vestre Viken helseforetak viser at madrassene ved de fleste sykehusene er altfor gamle og slitte. De dårlige madrassene kan gi liggesår eller trykksår, som kommer av friksjon eller trykk mot huden. Madrassene egner seg ikke for pasienter som har vanskelig for å bevege seg.

Edda Johansen

– Det norske samfunnet kan tjene mye på at sykehusene bytter ut madrassene sine, mener forsker og høgskolelektor ved Høskolen i Buskerud og Vestfold, Edda Johansen.

Foto: Jan-Henrik Kulberg / HBV

– De eldste madrassene er over ti år gamle, og det er veldig mye. I tillegg er de fleste for lave og laget av ikke-oppdelt skumgummi. De egner seg derfor ikke for risikopasienter eller pasienter med en eller annen grad av immobilitet, og som dermed har risiko for å utvikle trykksår, forteller Edda Johansen, høgskolelektor på Institutt for sykepleievitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, til forskning.no.

Hun er hovedforskeren bak prosjektet. I tillegg til å se på madrassene ved norske sykehus, har de sammenlignet standarden med den Irland har. Der er madrassene mye bedre.

– Det var litt overraskende å finne ut at madrassene våre var så dårlige. I alle fall å finne ut at Irland, et land med langt dårligere økonomi enn Norge, er bedre enn oss på dette området, sier Hanne Juritzen, spesialrådgiver ved Kvalitetsavdelingen i Vestre Viken.

Forskerne har også intervjuet sykepleiere og hjelpepleiere i Finnmark og Vestfold, og mye tyder på at madrasstandarden er like dårlig i hele landet.

Les også:

Målet er å bytte ut alle

Innen utgangen av 2014 skal Vestre Viken bytte ut en tredjedel av madrassene sine, og i løpet av neste år skal alle de gamle madrassene være skiftet ut.

– Vi skal også lage et system for merking slik at vi får oversikt over når madrassene må byttes ut, sier Juritzen.

En av fem har liggesår

Ifølge forskerne har nesten en femtedel av pasientene på sykehus i Norge, Danmark og Irland liggesår. For å unngå det, anbefaler forskerne madrasser som egner seg for risikopasienter i alle senger i norske sykehus. Svært mange pasienter har en eller annen grad av immobilitet, og er dermed utsatt for å kunne få liggesår.

– De nye madrassene i Vestre Viken vil forebygge trykksår fordi de fordeler trykket veldig godt utover kroppen. Det gjør at de aller fleste risikopasienter kan bruke dem. Helt immobile pasienter har behov for luftsirkulerende madrasser, og det jobber vi med å få en løsning på, sier forsker Edda Johansen.

Økonomisk lønnsomt

Ingen har oversikt over hva det koster å behandle trykksår og liggesår i Norge. Men et tilsvarende studie i Storbritannia, viser at fire prosent av helsebudsjettet der går med til å behandle sår. Tallene er trolig de samme for Norge, tror forskerne.

– Det er mye. Behandlingen av enkelte trykksår kan koste nærmere 4000 kroner daglig, og dermed kan ett sår koste over 100 000 kroner før det er ferdig behandlet, sier Johansen.

Hun mener derfor at Norge kan tjene mye på at sykehusene bytter ut alle madrasser.