Bekymret for våtmarksområder

Samarbeidsråd for biologisk mangfold ønsker å stanse planer for utbygging av ny E16 og jernbanetrase gjennom Hole og Ringerike.

Sangsvane på vingene

Sangsvanene er bare en av artene som vil bli berørt av utbyggingen.

Foto: Roar Hansen

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, SABIMA, har, sammen med Norsk ornitologisk forening, bedt om bistand fra Ramsar for å stoppe planene om å bygge ny vei og jernbanetrase gjennom våtmarksområdene i Tyrifjorden.

– Det er et veldig stort inngrep som skal gå gjennom sårbare områder i Hole og Ringerike. I dette området er det mellom 150 og 160 rødlistearter som kan bli truet av dette inngrepet, sier kartleggingskoordinator i SABIMA, Even Woldstad Hanssen.

Sendt bekymringsmelding

Even Woldstad Hanssen

Mange arter blir eller kan bli truet med utryddelse, hvis utbyggingsplanene gjennomføres, mener kartleggingskoordinator Even Woldstad Hanssen i SABIMA.

Foto: Roger Brendhagen / SABIMA

Ramsar-konvensjonen er en internasjonal miljøvernavtale. Norge var i 1974 et av de første landene som skrev under på avtalen. Over 150 land har valgt å gjøre det samme, og 1880 områder er vernet gjennom avtalen.

Nå har SABIMA sendt en bekymringsmelding til Ramsar-sekretariatet, der de ber om et møte.

– Vi håper Ramsar kan sette søkelyset på disse voldsomme inngrepene som er planlagt. Håpet er at de kan komme med gode råd for hvordan de samferdselsmessige utfordringene kan løses, uten at naturen blir ødelagt, sier Hanssen.

Les også:

– Mulig å legge jernbanen om Nittedal og Lunner

Hvis Ramsar setter ned foten, vet ikke Hanssen om utbyggingen kan stanses helt. Likevel mener han avtalen forplikter norske myndigheter, og det blir vanskelig å gjennomføre utbyggingen.

– Forrige runde med planlegging av ny Ringeriksbane valgte Stortinget å bøye unna og velge en annen trase for å unngå konfliktene med våtmarksområdene. Problemstillingen er den samme nå, bortsett fra at man i tillegg til jernbane også vil bygge vei. Inngrepet blir det dobbelte, sier Hanssen.

Han mener det er fullt mulig å legge jernbane og vei utenom våtmarksområdene, men da må myndighetene tenke helt nytt.

– Eksisterende vegtrase må brukes på en helt annen måte, og jernbanen kan legges via Nittedal og Lunner. Da vil inngrepene bli mye mindre, sier Hanssen.

Ikke konkludert

Ifølge statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset, er politikerne godt kjent med hvilke verneområder som finnes i dette området.

– Vi har ennå ikke konkludert hvor trasé for vei eller jernbane bør gå gjennom Hole og Ringerike, skriver Aarset i en kommentar.

Fem mindre områder er allerede vernet langs Tyrifjorden. Et større område har blitt foreslått vernet, men så langt er ikke verneforslaget gjennomført.

– Det har blitt behandlet og vært ute på høring, men det har stoppet opp, sannsynligvis på politisk nivå. Det kan kanskje ha noe med utbyggingsplanene av vei og jernbane å gjøre, mener Hanssen.