Bankboksene forsvinner

Flere banker reduserer tilbudet om bankbokser. Nå er Nordeakundene i Drammen er blitt bedt om å tømme boksene sine.

Bankbokser

Bankboksene hos Nordea i Drammen er snart historie.

Foto: Nicolai Eggen Delebekk / NRK

Avdelingsbanksjef Lene Foss Gevelt i Nordea mener det er en enkel forklaring på det.

– Kundens adferd endrer seg. Nå har folk mye mer lagret digitalt. Bilder og dokumenter lagres elektronisk, og det er rett og slett ikke det samme behovet, sier hun.

Hun forteller at det før kunne det være lange ventelister for å få seg en bankboks. Men den tiden er forbi.

– Antallet benyttede bankbokser har sunket hvert år. Vi hadde i utgangspunktet 2400 bankbokser her, men før vi bestemte oss for avslutte denne tjenesten hadde vi under 1000 brukere, sier hun.

Bruken mer enn halvert

Også DnB kan fortelle om synkende bruk av bankbokser. Totalt har banken så mange som 130 000 bokser på landsbasis, men kun 49 000 av disse er i bruk.

– De siste årene har vi sett at bankbokser ikke er så populære som de var tidligere, men der det er etterspørsel kommer vi til å opprettholde tilbudet, for eksempel i de store byene, sier kommunikasjonsdirektør i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø.

Men han legger til at det også betyr at de vil forsøke å avvikle tilbudet på de stedene det ikke er marked for det.

Lokale banker

Økt salg av brannsikre skap

Tor Arne Landås på CC i Drammen selger brannsikre skap som aldri før når bankene legger ned tilbudet om bankbokser.

Foto: Nicolai Eggen Delebekk / NRK

Likevel er det noen banker, gjerne de lokale, som nå kanskje kan se et bærekraftig bankboksmarked når de store bankene kutter sitt tilbud. Kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Øst, Per Øyvind Mørck sier de fortsatt satser på bankbokser.

– Vi opplever at etterspørselen etter bankbokser hos oss fortsatt er stor, og når andre legger ned sitt tilbud, vil jeg tro at vi kommer til å få enda større etterspørsel, sier han.

Selger seg selv

Og det er også andre som merker økt etterspørsel, De som selger private brannskap og safer har fått mye å gjøre når bankene trapper ned bankbokstilbudet.

– Særlig nå i sommer har vi merket det, etter at Nordea har bedt kundene tømme boksene sine, sier Tor Arne Landås som selger brannskap i Drammen.

Han har fått avtale med flere banker om å gi bankkundene tilbud på private bankbokser, og for ham ser fremtiden lys ut.

– De selger seg nesten selv nå, sier han.