Hopp til innhold

– Skal man ha kirkedemokrati, må man stole på dem som stemmer

Leder av valgrådet vil endre kirkevalgordningen i Tunsberg. Mener dagens ordning skaper komplikasjoner og usikkerhet.

kirkevalget

Folket gikk til urnene for å stemme 14. september, men først i begynnelsen av desember er det klart hvem som sitter i Tunsberg bispedømmeråd.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Kirkeverge i Nes og leder av valgrådet i Tunsberg bispedømme, Audun Aasheim, reagerer på at menighetsrådene får velge sine medlemmer til bispedømmerådet, etter at resultatet av kirkevalget er kjent.

– Det blir som at man skal velge halve Stortinget eller halve kommunestyret, og så skal man få en ny ordning til å rette opp de som gikk galt først, sier Aasheim.

– Det er for meg en helt ukjent måte for meg å tenke valg på, legger han til.

Ikke klart før i desember

Audun Asheim

Kirkeverge i Nes og leder av valgrådet i Tunsberg bispedømme, Audun Aasheim, vil anbefale å vrake den nåværende løsningen når kirkevalgordningen skal evalueres.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Årets kirkevalg ble gjennomført samme dag som det var kommune- og fylkestingsvalg. Men mens de nye kommunestyrene og fylkestinget for lengst er konstituert, er det fortsatt mange uker til det nye bispedømmerådet er sammensatt.

Sju bispedømmer overlater til velgerne å velge alle medlemmene til bispedømmerådet direkte på valgdagen. Mens fire av bispedømmene, blant dem Tunsberg, gjennomfører valget i to omganger. Fire medlemmer velges på valgdagen og de tre siste velges av menighetsrådene.

– Tidligere var det jo menighetene som valgte menighetsrådene i forbindelse med en gudstjeneste lokalt, og så valgte menighetsrådene i neste omgang bispedømmerådet. I overgangen til kirkelig demokrati tror jeg det har blitt hengende igjen det at fire velges på valgdagen og at tre gjenstår, sier Aasheim.

Først i begynnelsen av desember blir det klart hvordan det nye bispedømmerådet i Tunsberg ser ut.

– Vi har fått innspill om at nå har den alternative lista fått nok folk, så nå må den andre lista få representanter når menighetsrådene skal velge, svarer Aasheim på spørsmål om hva han tenker om at de forskjellige partene nå kan forsøke å påvirke menighetsrådene.

– Alltid en risiko å gå til valg

Kirkevalgordningen i Tunsberg bispedømme skal evalueres når valget endelig er ferdig, og Aasheim, som har mange års erfaring som folkevalgt i Nes, er ikke i tvil om at årets kirkevalgordning bør skrotes.

– Jeg ser som sagt komplikasjonene som oppstår nå og usikkerheten som er knyttet til gjennomføringen over to runder. Skal det være fullt kirkedemokrati, så må man stole på dem som stemmer under kirkevalget, sier Aasheim og legger til:

– Det er alltid en risiko å gå til valg. Noen får flertall og noen får mindretall. Det er jo akkurat det som er demokratiet. Noen bedre ordning enn det har vi vel egentlig ikke.