– Ødelegger Oslofjordens indrefilet

En stor hengebro er i strid med målet om å være en miljønasjon. Det mener en ny interesseorganisasjon for tunnel og mot bro over Oslofjorden.

Bru over Håøya

Motstandere av hengebro over Oslofjorden frykter at idyllen i strandkanten blir ødelagt av tungtransport og privatbilisme mot Sverige.

Foto: Rambøll for Statens Vegvesen

I Røyken kommune ligger det lille tettstedet Båtstø. I tåkehavet rett nord for Håøya står Reidar Brusgaard og ser utover fjorden. Kun noen hundre meter lenger sør er stedet hvor Statens vegvesen ønsker å legge en bro over den største øya i Oslofjorden, Håøya. Den er Brusgaard sterk motstander av.

– Jeg mener dette er et verdivalg. Det kan sammenlignes med å lage en firefelts motorvei gjennom Nordmarka. Det vil bli et forferdelig inngrep i naturen, sier Brusgaard.

Les også: – Den mest klimafiendtlige løsningen

Livet i strandkanten blir kanskje ikke like idyllisk dersom måkeskrik og bølgeskvulp erstattes av lyden av tungtransport som durer over innbyggerne i 80 km/t. Dette er en av grunnene til at Brusgaard heller vil gå for et nytt tunnelløp ved siden av den allerede utbygde Oslofjordtunnelen.

Reidar Brusgaard ser ut mot fjorden

Reidar Brusgaard representerer motstandere av hengebro over Oslofjorden.

Foto: Nicolai Eggen Delebekk / NRK

– Mange berørte

Over 1000 personer er medlemmer av folkeaksjonen mot bro som er en gruppe på Facebook. I tillegg har rundt 700 personer skrevet under på at de er mot bro.

– Vi er mange ulike mennesker og foreninger fra hele området som blir berørt. Disse planene vil ødelegge det kanskje fineste området i Oslofjorden, sier Brusgaard.

Anders Jordbakke

Anders Jordbakke ledet utredningen av en ny kryssing av Oslofjorden.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Anders Jordbakke har vært prosjektleder for utredningen. Broen vil nemlig ligge ved en annen trasé, enn der Oslofjordtunnelen ligger i dag, som skal korte ned på distansen med hele 6 kilometer i tillegg til å gjøre det mulig å få gang- og sykkelvei over fjorden.

– Det blir aldri en vinn-vinn-situasjon. Det blir en kortere reiserute mellom E18 og E6, og vil ta en del av trafikken som i dag går gjennom Oslo. Selv om inngrepene ved å bygge over Håøya isolert er der, så vil nytten være større, sier Jordbakke.

Les også: – Bro vil gi størst nytte på lang sikt

Savner debatt

– Jeg savner en større debatt. Tre fjerdedeler av trafikken vil være privatbilisme til Sverige og tungtrafikk som altså går på vei og ikkje over jernbanenettet. Dette er noe annet enn de politiske målene vi har satt oss som nasjon.

Og han får også støtte fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson:

– Det er påfallende hvor lett det er å sette av mange milliarder til bilbasert bruprosjekt, mens mange viktige miljøprosjekter avspises med småpenger, sier Hansson.

Han ønsker heller å bygge ut fergesambandet mellom Moss og Horten fremfor en ny bro. Utredningen er nå ute til høring, med frist til mars.

Oversikt over de ulike alternativene

Noen av konseptalternativene KVU utredet.

Foto: Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden