Asbjørn Sunde og Osvaldgruppa

Asbjørn Sunde var leder for Osvaldgruppa, en av de viktigste sabotasjeorganisasjonene under krigen.

Sabotasjeaksjon mot A/S Per Kure på Hasle i 1944
Foto: SCANPIX / SCANPIX

Asbjørn Sunde
Foto: Aktuell / Scanpix

På bilden over har Osvald-gruppen akkurat gjennomført en sabotasjeaksjon mot det krigsviktige firmaet A/S Per Kure på Hasle i Oslo. Svart røyk velter ut av bygningen.

Ble holdt utenfor

Osvaldgruppa var den dominerende sabotasjegruppen i Norge 1941-44 og gjennomførte over hundre aksjoner, med særlig vekt på industrianlegg- og jernbanesabotasje.

På grunn av gruppens revolusjonære holdninger og tilknytning til Norges kommunistiske parti (NKP) fikk den aldri noen anerkjennelse fra norske myndigheter etter krigen, og medlemmene fikk heller ikke deltagermedaljen.

Hvis Den røde armé led nederlag og Nazi-Tyskland kunne okkupere Sovjetunionen så ville det også gå ut over Norge.

Asbjørn Sunde, leder for Osvaldgruppa under krigen / NRK

I 1968 fortalte Asbjørn Sunde til NRKs Steinar Brauteset om den
selvstendige kampgruppa Osvald.

LYTT: Asbjørn Sunde forteller om sabotasjegruppa Osvald under krigen 1940-45

I månedsskiftet mai-juni 1944 kom det til væpnet kamp i forbindelse med en razzia mot gruppens hovedkvarter på Sollia i Hov i Land og gruppen gikk etter hvert i oppløsning.
Asbjørn Sunde ble ti år senere dømt til åtte års fengsel for spionasje for Sovjetunionen.

Det tok et halvt århundre før gruppa fikk anerkjennelse for innsatsen under annen verdenskrig.

Hedret 50 år etter

- Osvaldgruppa var den viktigste sabotasjeorganisasjonen i Norge i første del av krigen, sa historiker Lars Borgersrud til NRK i 1995. Borgersrud ga ut boka "Nødvendig innsats" om Asbjørn Sunde og Osvaldgruppa i 1997.

I mai 1995 ble disse norske sabotørene hedret av fagbevegelsen i Oslo. En minneplate på den gamle Østbanestasjonen ble avduket for å minnes en gruppe motstandsfolk som etter krigen ble glemt.

LYTT: Osvaldgruppa hedret. Fra 'Her og nå' 30. mai 1995. Ved Solveig Mikkelsen.

LES OGSÅ: Ragnar Sollie og Pellegruppa

ALT OM: Motstandskamp og sabotasjeaksjoner

Asbjørn Sunde

Oslo 31. mai 1954: Spiondømte Asbjørn Sunde, kjent som motstandsmannen Osvald under krigen. Her fra lagmannsretten i det gamle Tinghuset i Oslo. Han ble dømt for å ha spionert for Sovjetunionen etter krigen, og fikk 8 års fengsel.

Foto: Scanpix/ Arkiv / Scanpix

(NRK, Store norske leksikon, NOU 1998:12)