Ragnar Sollie og Pellegruppa

Ragnar Sollie mislyktes i forsøket å sette sammen en sabotasjegruppe i 1942, men to år senere ble Pellegruppa dannet.

Oslo havn under okkupasjonen 1940-45
Foto: Scanpix / SCANPIX

Av gruppas medlemmer var Sollie den eneste med medlemskap i NKP, og organisasjonen besto egentlig av folk fra forskjellige grupperinger som for eksempel Ullevål Hageby-gruppa og Losbygruppa. Man hadde forgreninger til Ringerike, Lillestrøm og Akers mekaniske verksted i Oslo.

Den myten om at kommunistene først tok opp kampen mot Hitler i juni 1941, det er noe tøv.

Ragnar "Pelle" Sollie / NRK


Pellegruppa inkluderte om lag 100 mann. I følge avsnittet om illegal motstandsvirksomhet blant kommunistinspirerte grupper i Eitinger-rapporten utførte Ragnar Sollie og Pellegruppa 16 sabotasjeaksjoner og en del andre aksjoner i perioden august 1944 til januar 1945.

LYTT: "Pelle" - norsk motstandsmann og sabotør. Ragnar Sollie forteller om sin innsats i Pellegruppa under krigen. Steinar Brauteset intervjuer. Fra januar 1985

Den mest omtalte aksjonen var skipssabotasjen på Akers mekaniske verksted 23. november 1944, da arbeidere ved verftet utførte selve aksjonen,som var planlagt av Pellegruppa. Fire skip ble helt eller delvis senket, og ytterligere to ble påført store skader. Dette blir ofte ansett som den største og viktigste aksjonen i Oslo under okkupasjonen.

Av Pellegruppas medlemmer falt elleve. Ni av dem ble henrettet ved standrett.

LES OGSÅ: Asbjørn Sunde og Osvaldgruppa

ALT OM: Motstandskamp og sabotasjeaksjoner

(NRK, NOU 1998:12)