NRK Meny
Normal

Olavskirken i Modum

Olavskirken i Modum er 6-kantet og bygd i tre i 1976. Den har 220 sitteplasser. Altertavlen er et ”Åpent vindu mot naturen” som består av et trehvitt kors foran vinduet.

Olavskirken Modum Bad
Foto: Modum Bad

Gudstjeneste fra Olavskirken, Modum, Buskerud. Det er 5. søndag etter pinse. Teksten er fra Matt 7, 1-5.

Notto R. Thelle
Foto: Vårt Land / Lars O. Flydal

Preken professor Notto R. Thelle. Liturg hovedprest John Kristian Rolfsnes. Kantor og sang: Helge Harila. Bjørn Tore Roksvåg (fiolin).

Norsk salmebok: 136 (S-97). 727. 706. 633. 103 (S-97). 274.

Det er salmene: Så grønn en drakt, Guds kjærleik er som stranda og som havet, Til kjærleik Gud oss skapte, Som korn fra vide åkrer, Når jord og himmel møtes her, Himlens konge vil vi prise

Helge Harila synger ”Ver no velkomen med æra” og ”Det er en som uopphørlig søker”.

Teknisk ansvarlige er Erik Sandbraaten og Eivin Berger.

Om Olavskirken 
Olavskirken i Modum er 6-kantet og bygd i tre i 1976. Den har 220 sitteplasser. Altertavlen er et ”Åpent vindu mot naturen” som består av et trehvitt kors foran vinduet.

I front på prekestolen er det en bilde-vev i liturgiske farger, laget av Oddlaug Fidjestøl. Hun har også laget messehagl i fire liturgiske farger.

Virksomheten i kirken 
Det som foregår i kirken, er kyttet til virksomheten ved Modum Bad. Her avvikles morgenmesser, kveldsgudstjenester, konserter og alle kirkelige handlinger ellers. Kirken er eid av en privat stiftelse og er åpen hele døgnet.

Like ved den gamle St. Olavs kilde ligger Olavskirken. Det er en enkel, vakker og åpen kirke som brukes både av pasienter, personale og besøkende.

I løpet av uken holdes det 3 gudstjenester i Olavskirken, og mange mennesker bruker også kirken som sitt ”fristed” ellers. Dit er det mulig å gå inn, sitte i ro, tenne et lys, be, skrive bønnelapp og legge i bønnekrukken. Mennesker opplever at kirken også blir en kilde - for tro, håp og kjærlighet.

Hør gudstjenesten fra Olavskirken 1. juli 2007.