Morgenandakten torsdag 11. april

Frykten må vike plass for gleden

Henrik Syse
Foto: Einar Aslaksen

Johannes 11

I dag er det tre dager igjen til palmesøndag, i hvert fall første gang denne andakten sendes, 11. april 2019 – så får dere bære over med meg dersom den høres i reprise. Uansett: siden påsken er summen av det som Det nye testamentet dypest sett handler om, så kan jeg med trygghet – ja, la meg bruke et godt, gammeldags kristelig uttrykk: med frimodighet – snakke om påsken, samme hvilken dag det måtte være.

Dagens tekst er fra Johannes-evangeliets 11. kapittel. Det er der planene om å ta livet av Jesus først formuleres av øversteprestene, og vi som lesere skjønner at vi står foran et stort både politisk og åndelig drama.

For det er nettopp det påsken er: det store dramaet som på sett og vis forteller hele historien om mennesket – dets nederlag og seire, dets frykt og dets store håp. Ja, uansett om du kaller deg troende eller ikke: påskens fortelling sier oss så mye om hva det vil si å være menneske.

Fra palmesøndags bejubling av denne annerledes-kongen, til Jesu forkynnelse for folket i Jerusalem, herunder hans sinne når han ser at templet er blitt gjort til et sted for simpelt kjøp og salg, til skjærtorsdag, der gleden over måltidsfellesskapet og løftet om at Mesteren fortsatt skal være til stede i brødet og vinen, avløses av forvirring, fortvilelse, brutte løfter og svik.

Så følger det tilsynelatende dramatiske høydepunkt: døden som vinner, mørket som senker seg over alt de hadde håpet på – jødenes konge redusert til en ynkelig kriminell. Og så seieren, påskedagen, godheten og håpet som vinner over det vonde og det onde. Og så ser vi at frykten må vike plass for gleden.

Noen sier at den kristne tro er lettvint, en slags sukret pille for mennesker med frykt for døden – eller for livet. Påsken vitner om det stikk motsatte: dette er budskapet om det hele mennesket, uten glansbildenes forskjønnelse, men også uten håpløshetens og kynismens falske mørke.

Ja, livet kan være vondt, rart, vanskelig, nesten uforståelig. Men det er aldri det vonde, rare, vanskelige og uforståelige som har siste ord. Det er det gleden som har, sier påskebudskapet.

Så da skal vi glede oss over påskens budskap, året rundt, og glede oss over budskapet om Ham som er, som det heter i den berømte salmen, Herre over dødens makt.

Henrik Syse

filosof, forfatter og fredsforsker

Musikk: Sigvart Dagsland og Iver Kleive - "Deg være ære"