Morgenandakten tirsdag 7. juli

Å bli tilgitt av andre

Einar Øverenget

Når Gud skapte verden, så måtte han ikke skape verden. Han valgte å skape verden, og han skapte verden Ex nihilo sier vi, fra intet. Han måtte ikke gjøre det. Han gjorde noe nytt, han valgte å gjøre det. Og denne skapingen av verden var ikke en reaksjon på noe. Det var ikke en årsakssammenheng. Det var ikke sånn at først skjedde noe også skjedde noe annet. Han skapte den fra ingenting. Og det er jo det store mirakelet - Skapelsen.

På samme måte er også vi mennesker i stand til å skape. Det vil si, ikke bare reagere på input og fortsette en serie av hendelser, men vi er også i stand til å agere. Det er å sette i gang noe helt nytt. Gjøre noe helt uventet. Gjøre noe som ingen har gjort før. Måtte gripe inn i verden med noe helt nytt.

Men, i motsetning til Gud, så er ikke vi fullkomne vesner. Vi er feilbarlige. Vi gjør feil, og våre handlinger er ikke så lett å gjøres om igjen. Hvis du er en møbelsnekker og lager en stol og den ikke blir som du ønsket at den skulle bli så kan du ta den fra hverandre og gjøre det en gang til.

Men i våre handlinger i møte med ande mennesker, har du først sagt noe, eller gjort noe mot et annet menneske, så kan du ikke spole tilbake, for så å gjøre det en gang til riktig. Det finnes ingen mulighet til å spole tilbake. Vi må fortsette videre.

Men for at vi i det hele tatt skal tørre å være mennesker, og greie å fortsette videre, så er vi ikke bare avhengig av å selv kunne tilgi, men vi er avhengige av å få tilgivelse. Noen må kunne akseptere at vi stopper, setter en strek over og begynner på nytt. Men det krever noe av oss, dette mirakelet. Det krever at vi innrømmer det vi har gjort. At vi erkjenner det, hva vi har gjort. At vi angrer, på det vi har gjort. At vi forsøker å endre oss. At vi forsøker å gjenopprette, den skaden vi har gjort, for på den måten å kunne bli tilgitt.

Da setter vi også oss selv i stand til å begynne på nytt. Sette en strek over, legge det bak oss. Og det er også et lite mirakel, at vi på den måte kan skape oss selv. Vi kan hjelpe andre til å skape seg selv. Andre kan hjelpe oss til å skape oss selv. Vi må ikke være som vi er, vi må ikke gjøre som vi gjør, vi kan endre oss.

Slik sett, blir tilgivelsen nesten en forutsentning for den friheten som mennesket har med seg, inn i verden.

Einar Øverenget

filosof og forfatter

Musikk: Leonard Cohen - "Hunter's Lullaby"