Hopp til innhold

Morgenandakten onsdag 26. juni

Jesus - en nøkkel til å forstå verden

Noen ganger går jeg meg så langt inn i min egen kristelighet at jeg glemmer de virkelig store spørsmålene. Jeg blir opptatt av salmenummer og kirkerådsvalg og fortolkningsnøkler til bibeltekster. Jeg elsker alt det der.

Men bak det lurer noe mye viktigere: Spørsmål om Guds eksistens. Om Jesus bare var en vanlig mann. Om hva som skjer når vi dør, om det finnes en dommedag.

Men i det siste har jeg, umerkelig, begynt å tenke nettopp på Guds eksistens. «Tror du på Gud?» Det spørsmålet har jeg både fått og stilt selv mange ganger. Og det spørsmålet betyr i vår sammenheng egentlig: «Er du en kristen?»

Men de to spørsmålene er jo slett ikke like. For det går jo an å tro på Gud uten å være kristen. Og kristne, har veldig ulike oppfatninger av hvem Gud er.

Ja, hvem er Gud? Er Gud herre over alle hendelser på jorda? Er det Gud som setter i gang kriger og stormer og jordskjelv, og ikke bare blomster og babyer? Er Gud nær, eller har Gud trukket seg tilbake?

Noen tenker at Gud er allmektig, i sannhet allhersker, den som holder alt i sin hånd og står bak alle hendelser. Dermed ligger det også en mening i alt som skjer. Kanskje kan et slikt gudsbilde være til trøst for noen når det skjer vonde ting. Men dersom det virkelig er slik, så betyr det at alt i verden forteller oss hvem Gud er. At lidelse og smerte sier oss like mye om hvem Gud er som det vakre og det gode som hender. Gud er en total Gud.

Jeg tror ikke det er slik. Mennesker skaper fred, og mennesker skaper kriger. Vi har en vilje, og vi bruker den, sammen eller alene. Det er ikke bare Gud som handler. Mennesker handler også. Dermed er virkeligheten også preget av andre krefter enn Guds.

Men det viktigste argumentet mot den totale Gud, den Gud som står bak både slag og kjærtegn, det er hva som skjedde da Jesus kom til verden. I kristendommen sier vi at Gud åpenbarer seg som Jesus. Gud avslører sitt egentlige vesen i Jesus.

Og hvorfor skulle vi trenge en åpenbaring om hvem Gud er, dersom hele verden allerede fortalte oss det?

Hvis det bare var å observere verden og så forstå hvem Gud er, da hadde vi ikke trengt noen Jesus. Nettopp fordi ikke alle ting sier like mye om hvem Gud er, trenger menneskene en nøkkel til å forstå, et lite vink fra Gud. Jesus er en lesehjelp til å lese Gud ut av verden.

Det betyr at det finnes ting som ikke forteller oss noe som helst om Gud. At det finnes smerte, lidelse og meningsløshet betyr ikke Gud ønsker at vi skal oppleve smerte, lidelse og meningsløshet.

Og vi, vi må lete etter ting som taler om Gud. Det kan være et kjærtegn, en blomst. Eller den prektig kledde sommerfugl.

Åste Dokka

prest og forlagsredaktør i Vårt Land Forlag

Musikk: Lars Lillo-Stenberg – "Den prektig kledde sommerfugl"

Skog