Misjon i Bergenshallen

Det Norske Misjonsselskap har holdt generalforsamling i Bergen. Og vi er med på avslutningsgudstjenesten.

Bergenshallen
Foto: Bergen kommune

Det blir gudstjeneste i Bergenshallen. Det Norske Misjonsselskap har holdt generalforsamling i Bergen. Denne gang er vi med på avslutningsgudstjenesten.

Tema for gudstjenesten: Guds draum gir kraft.

Ole D. Hagesæther
Foto: Helge Helgheim / NRK

Gudstjenesten starter med prosesjon - der bl. a. 30 barn deltar. Biskop Ole D. Hagesæther leder gudstjenesten, Mano Rumalsha taler og Knut Holter oversetter. Generalsekretær Kjetil Aano innleder og avslutter gudstjenesten.

Norsk salmebok: 86.174 (S-97). 710. 187. 202.

Salmene er: Navnet Jesus, Alle man på dekk, Thuma mina, Det er navnet ditt jeg roper, Jorden bæres i Guds gode drøm, Om alle mine lemmer, Vi rekker våre hender frem, Som barn i ditt hus, Deg være ære, Lov Jesu namn og herredom.

Musikalsk ansvarlige: Geir Dahle og Kristin Minde.

Les mer om generalforsamlingen til Det Norske Misjonsselskap

Gudstjeneste fra Bergenshallen - NMS generalforsamling - 20.07.08