Normal

Meldal kirke

Meldal kirke fra 1651 brant helt ned i 1981. Etter debatt om hvordan nykirken skulle bli, ble kopi bygd på samme sted som den gamle. Den stod ferdig i 1988.

Meldal kirke
Foto: Lena Løvnes

Det blir gudstjeneste fra Meldal kirke i Sør-Trøndelag søndag 30. desember, som har navnet "Søndag etter jul". Teksten står i Joh. 1, 16-18.

Thor Aas

Sokneprest Thor Aas

Foto: Privat bilde

Sokneprest Thor Aas preker, og organist er Gretha Loe.

Salmene står i Norsk salmebok: 45 v 1, 7-8. 57. 18 v 1-3. 51. 56. Det er salmene i samme rekkefølge som numrene overfor: Mitt hjerte alltid vanker, Kim, alle klokker, Underlege ting å sjå, Å du heilage og Deilig er jorden.

Meldal songlag synger med Hilde Kristin Bøgh som dirigent. Koret synger "Det hev ei rose sprunge". Også Meldal jentekor deltar under sin dirigent Gretha Loe. De synger "En stjerne lyser" og "Fadervår".

Sverre Lo spiller baryton til preludiet og postludiet og til noen salmer, og tekstlesere er Erik T. Loe og Berit Blokkum.

Som preludium hører vi en ledsagesats til "Mitt hjerte alltid vanker" av Tor Strand. Som postludium hører vi "En herrdag i höjden" av Sven Österberg.

Om kirken

Meldal kirke
Foto: Lena Løvnes

Meldal kirke fra 1651 brant ned til grunnen 16. juni 1981. Ny kirke ble bygd på samme sted som den gamle, og stod ferdig i 1988.

Etter en opphetet diskusjon i bygda om kirka skulle være en moderne arbeidskirke, eller en kopi av den gamle, ble det avgjort å bygge en kopi.

Stort prestegjeld ble delt
Fra gammelt av var Meldal kirke fra 1651 også kirke for gruvefolket på Løkken Verk. Da Orkla Grube Aktiebolag ble etablert i 1904, og folkemengden økte sterkt på Løkken Verk, økte også behovet for en egen kirke på stedet.

Veien til Meldal var lang - særlig for dem som ikke hadde hesteskyss.

Hør gudstjenesten fra Meldal kirke 30. desember 2007.