NRK Meny
Normal

Eidsvoll i Akershus

Denne gudstjenesten markerer at det 200 år siden Henrik Wergeland ble født. Barn fra Eidsvoll synger i gudstjenesten.

Eidsvoll kirke
Foto: Frode Wik / NRK

Det blir gudstjeneste fra Eidsvoll kirke i Akershus. Det er 5. søndag etter pinse, og teksten står i Joh. 8, 2-11.

Sokneprest Arnstein N. Johnsen preker, og ved orgelet sitter kantor Bjørnar Robertsen.

Arnstein N. Johnsen

Arnstein N. Johnsen

Foto: Trond Nordahl

Menigheten synger disse salmene fra Norsk salmebok: 709 Har vi sten i våre hender, 586 Lovsyng Herren, 766 I denne fagre sumarstid og nr. 611 Vi syng med takk og glede. Som inngangssalme synger koret Henrik Wergelands salme nr. 285 Den prektig kledde sommerfugl.

Eidsvoll kulturskoles barnekor og barn fra Camilla barnehage synger med Hilde Mehlum Sælre som dirigent. Her spiller Øivind Stenrud piano og Signe B. Sjulsen fløyte.

Lill-Kathrin Dalen synger "Hvor ofte skal Gud takkes". Her spiller Ilva Bengtzon piano og Signe B. Sjulsen fløyte.

Milutin Petrovic spiller fiolin. Andrine Stein fra Camilla barnehage leser Henrik Wergelands dikt "God nat, god nat".

Om kirken
Eidsvoll kirke er den eldste steinkirken i korsform på landsbygda i Norge. Denhar vært rammet av brann flere ganger. Bygningen slik den framstår i dag, ble reist etter at den brant i 1885. Den første kirken ble oppført i 1017.

I Olav den helliges saga blir det fortalt at kongen gikk til ottesang og lot synge messe for seg i kirken på eid i 1017.

Pilegrimenes vandring til Nidaros gikk forbi her, og mange søkte til messe i kirken. Pilegrimssteinen og stolpene langs leden blir også brukt som et utgangspunkt for dagens mennesker i deres søken etter ro og ettertanke.

Glassmaleriene
Den gamle kirken har tre glassmalerier som uttrykker det kristne budskapet på hver sin måte. De fargesterke og naturalistiske bildene speiler tidligere tiders uttrykk innen kirkekunsten.

Alteret
Når vi kommer inn i kirken, ser vi rett mot altertavla fra 1765. Den er i tre etasjer, der oljemaleriene er innrammet av søyler og med gjennomskårne rokkokovinger. En strålekrans kroner tavla.

Bildene i altertavla forestiller nedenfra - nattverden, korsfestelsen og oppstandelsen.

Utgravinger
Under arkeologisk utgravning i kor og tverrskip i forbindelse med restaurering midt på 60-tallet fant man graver under kirken som var eldre enn den stående kirken. Noen lå delvis inn under murene, andre var gravd ned i jordlag som var plombert av sten og spillkalk fra byggeprosessen. De døde var lagt i enkle trekister som var orientert øst-vest uten noen form for gravgods.

Spor etter bygning
Gravene viste at det høyst sannsynlig hadde stått en eldre kirke på stedet og at denne kirken neppe kan ha stått akkurat i koret og tverrskipet, men like i nærheten. Mulig plassering av denne kirken kan ha vært i vestre del av skipet.

Sydskipet hadde visstnok et Olavsalter. Olav Haraldsson gikk til messe i Eids kyrkju i året 1017. Ved Eidsvoll kirke er det bevart en gammel hulvei som ble brukt langt inn i det forrige århundre.

Eidsvoll kirke er flere ganger brent og ombygd. De gamle kirkebøkene ble borte ved brann.

Eidsvollsmennene i 1814
Utsendingene til Grunnlovsforsamlingen møttes i Eidsvoll kirke første påskedag, 10. april 1814. Hovedforhandlingene pågikk i hovedbygningen på Eidsvoll Verk i perioden 12. april til 19. mai 1814. I denne tiden bodde utsendingene på gårdene i distriktet.

Hentet fra flere kilder om Eidsvoll kirke.

Gudstjeneste i Eidsvoll kirke 15.06.08