Christiansborg Slotskirke

De fire nordiske landene sender hver høst en felles gudstjeneste fra ett av de nordiske landene. Dette går på rundgang, og i år er turen kommet til Danmark, der vi besøker Christiansborg Slotskirke i København.

Christiansborg Slotskirke i København
Foto: Helge Helgheim / NRK

Det blir nordisk gudstjeneste fra Christiansborg Slotskirke i København.

Peter Skov-Jakobsen
Foto: Helge Helgheim / NRK

Predikant er Peter Skov-Jakobsen. Kantor er Jakob Lorentzen.

Norsk salmebok: 307. 217.

Holmen kirkes kantori - dir. Lars Sardemenn og Danmarks Radios Pigekor - dir. Michael Bojesen.

De to salmene som står i Norsk salmebok, er "Til himlene rekker din miskunnhet, Gud" og "Ånd over ånder, kom ned fra det høye".

De andre salmene heter "Guds kjærlighet ei grense vet", "Lille Guds barn, hva skader deg", "Du gav meg, o Herre", "Herre, gjør mitt til til bønn" og "Himlene, Herre, fortelle din ære".

Holmen kirkes Kantori åpner med "Frans av Assisis bønn", synger videre sammen med Radiopigekoret "Hør, min skaper, Gud". Postludiet er ved Radiopigekoret som synger "I will praise you, Lord" med melodi og tekst av norske Steinar Eielsen.

Om kirken
Christiansborg Slotskirke er en kirke på Slotsholmen i København. Kirken ligger i Holmens Sogn og ble oppført 1810-26 i klassisistisk stil. Kirken er det siste som er tilbake av C. F. Hansens Christiansborg, resten gikk tapt ved brannen i 1884.

Kirken brente i 1992 etter at den ble truffet av en nødrakett under karnevalet. Etter gjenoppbygging og restaurering åpnet kirken igjen i 1997.

Brukes av kongefamilien

Christiansborg Slotskirke - inne
Foto: Wikipedia

Christiansborg Slotskirke brukes ved særlige anledninger av kongefamilien. I det daglige benyttes kirken av studenter fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium når de skal ha orgelundervisning.

Slotskirken minner om et gresk tempel som den ligger der på hjørnet mellom Christiansborg Slott og Thorvaldsens Museum. Den er bygd i streng nyklassisistisk stil av C. F. Hansen, som også tegnet Vår Frue Kirke i samme stil - sterkt inspirert av de greske og romerske templer i Antikken.

Historisk bakgrunn
Slotskirken ble innviet pinsedag 14. mai 1826, dagen for feiringen av 1000-året for kristendommen i Danmark.

I 1992 ble kirken herjet av en brann som sannsynligvis startet ved at noen raketter som ble avfyrt under pinsekarnevalet havnet på taket. Kuppelen styrtet ned, taket og deler av inventaret ble også ødelagt. Det var derfor litt av et mirakel at bl. a. Thorvaldsens englefrise og H. V. Bissens fire englerelieffer unngikk å bli ødelagt.

Det ble straks bestemt at kirken skulle gjenoppbygges. Det ble et stort arbeid fordi der ikke var bevart noen tegninger til hvordan kuppelen og taket var konstruert. Mer enn 20 forskjellige håndverksfirmaer og utenlandske eksperter har medvirket til gjenoppbygningen.

Den ferdigrestaurerte kirke ble innviet den 14. januar 1997 ved en festgudstjeneste i anledning av dronning Margrethes 25 års regentjubileum.

Kuppelen i Christiansborg Slotskirke i København
Foto: Helge Helgheim / NRK

 

Peter Skov-Jakobsen
Foto: Helge Helgheim / NRK