NRK Meny
Normal

Buvik i Sør-Trøndelag

Buvik kirke er fra 1823, og er en åttekantet trekirke etter nordtysk-nederlands modell. Kirka er tilpasset den reformerte gudstjeneste. Prekestolen står over alteret. Det er et fritt kirkerom, der alle kan se hverandre.

Buvik kirke
Foto: Skaun kommune

Det blir gudstjeneste i Buvik kirke i Sør-Trøndelag. Det er 1. mai og Kr. Himmelfartsdag, og teksten står i Luk. 6, 31-35.

Buvik kirke
Foto: Kirken i Skaun

Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand (bildet) preker, og ved orgelet sitter kantor Espen Selbæk.

Salmene er fra Norsk salmebok: 301 - Lovsyng vår Herre, 51 (S-97) - Gud, lær meg å se, 86 - Navnet Jesus blekner aldri og nr 202 - Lov Jesu namn og herredom.

Sangsolist er Camilla Sjøflot.På trompet hører vi Daniel Andås.

Om kirka

Buvik kirke
Foto: Skaun kommune

Buvik kirke er fra 1823, og er en åttekantet trekirke etter nordtysk-nederlands modell og har plass til 250 personer.

Kirka er tilpasset den reformerte gudstjeneste. Prekestolen står over alteret. Det er et fritt kirkerom, der alle kan se hverandre, særlig har presten god oversikt. Fire kraftige søyler bærer tårnet.

Buvikingene måtte tåle en del spydigheter om kirkeklokka si, som ble kalt "stappklubba". Den ble kjøpt i 1886, og hadde en spinkel, sprø klang. Den brukes ennå. Den nye kirkeklokka fra 1968 har en dypere, mer fyldig klang.

Alterduken er fra 1864, og altertavla "Krusifiks" er fra 1700-tallet.

Steinmur med pliktarbeid
Steinmuren på nord- og østsiden av kirkegården ble murt i 1850-årene. Gårdsmenn/ husmenn gjorde det som pliktarbeid. Hver gård hadde sin egen benk i kirka. Når det ble slutt på denne tradisjonen, vet man ikke.

Før 150-års jubileet i 1969, ble det foretatt en omfattende oppussing av kirka, hvor den ble bragt mest mulig tilbake til det opprinnelige. Innvendige tømmervegger, som før var malt, ble lutet og fikk sin natrulige trehvite farge tilbake.

Alterparti og stoldører fikk en mer riktig farge. Et framskutt galleri, bygd i sammenheng med installering av pipeorgel ved århundreskiftet, ble fjernet.

Fra Skaun kommunes hjemmeside og Norsk kirkeleksikon.

Gudstjeneste fra Buvik kirke, Sør-Trøndelag 1. mai 2008