Badeparken Sandefjord

Det er et godt samarbeidsklima mellom de ulike kirkesamfunn og menigheter i byen. Det blir også avspeilet i den felleskristelige gudstjenesten i badeparken, der det er satt opp et stort stevnetelt. 

Utsikt over Sandefjord
Foto: Sandefjord Reiselivsforening

Det var gudstjeneste fra Badeparken i Sandefjord i Vestfold. Det var 13. søndag etter pinse, og teksten stod i Mark. 7, 31-37.

Prest Per Arne Dahl preket, og gudstjenesteleder var Njål Gjennestad. Musikalsk leder var Jan Honningdal.

Per Arne Dahl
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Salmene er fra Norsk salmebok på numrene 88 (S-97), 28 (S-97), 331, 525 og 86.

Salmene i samme rekkefølge som numrene:
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang, Kom, du Hellig Ånd, Kom, kom og hør et gledens ord, Rop det ut med hjertets jubel og Navnet Jesus blekner aldri.

Dette er en for alle-gudstjeneste i regi av alle kirkesamfunn i Sandefjord. Det er et godt samarbeidsklima mellom de ulike kirkesamfunn og menigheter i byen. Det blir også avspeilet i den felleskristelige gudstjenesten i badeparken, der det er satt opp et stort stevnetelt.

Hør gudstjenesten fra Badeparken, Sandefjord 26. august.