Åsnes i Hedmark

Åsnes kirke er en korskirke bygd i tømmer og innviet i 1744, men ble først ferdigbygget i 1747. Altertavlen er malt av Axel Ender i 1876 og har tittelen: "Jesu oppstandelse".

Åsnes kirke i Hedmark
Foto: Fallås Foto

 

Det blir gudstjeneste fra Åsnes kirke i Hedmark. Det er 2. søndag i advent, og teksten er fra Luk. 12, 35-40.

Trine Færevåg
Foto: Helge Helgheim / NRK

Prost Trine Færevåg preker, og kantor er Helge Vikjord. Solist på saksofon blir Anne Retterås.

Hof menighetskor deltar.

Salmene er fra Norsk Salmebok: 1 (S-97) - Gå, Sion, din konge imøte, 27 - Det lid med natta, (-) I den stille, klare morgen, 19 - Kom, konge, kom i morgenglans og 542 - Guds menighet er jordens største under.

Om kirken
Åsnes kirke er en korskirke bygd i tømmer som står i Åsnes. Den ble innviet i 1744, men ble først ferdigbygget i 1747.

Det gikk altså tre år etter innvielsen før kirken kunne sies å være ferdig. Likevel regnes byggeåret å være 1744 slik som det står i tårnfløyen.

Døpefonten er laget i kleberstein og stammer fra førreformatisk tid. Dåpsfatet er i tinn og er fra år 1738.

Altertavlen er malt av Axel Ender i 1876 og har tittelen: "Jesu oppstandelse".

Det er sannsynlig at den første altertavla ble laget av bygdekunstneren Lars Pinnerud fra Furnes. Han har også skåret ut prekestolen og altertavlen i Hof kirke.

Kirkeklokkene
Åsnes kirke har to kirkeklokker. På den største fra 1851 står: Støpt av Knud Christian Schmidt i Christiania." Den andre er mindre og er støpt i 1877. Den har innskriften "Jeg fil ofre Herren jubeloffermed frydesag i hans Paulun".

Svenske fanger
Under krigen med Sverige i 1808 ble svenske fanger holdt i forvaring i kirken - riktignok bare en natt.

Opplysningene er hentet fra Norsk kirkeleksikon og hjemmeside på internett.

Gudstjeneste fra Åsnes kirke 9. desember 2007.