Regjeringsbygningene har en rekke ganger tidligere blitt bombet av NATO-alliansen