Gamle Lyster sanatorium på Harastølen - HARASTØLEN I FORFALL: Murpuss flassar av, og folk knuser ruter og dører. - Foto: Raymond Lidal / NRK

HARASTØLEN I FORFALL: Murpuss flassar av, og folk knuser ruter og dører.

Foto: Raymond Lidal / NRK

Politikarar vil rive Harastølen

Fleire politikarar i Luster er leie av å vente på at det skal skje noko med Harastølen. No varslar kommunen riving av det gamle sjukehusbygget.

Krava om riving vart sett fram då politikarane var samla til formannskapsmøte, skriv Sogn Avis.

Det gamle bygget som i si tid vart bygd opp som eit spesialsjukehus, står no til forfall. Ungdom driv med hærverk, og energiselskapet Tinfos AS, som eig eigedomen, er ikkje interesserte i det gamle bygget.

Krev riving

Luster kommune har lenge håpa at nokon skal vere interesserte i Harastølen, men til no har det ikkje skjedd noko. No er politikarane så leie av å vente at fleire tek til orde for at bygget rett og slett må rivast, skriv avisa.

– Eg meiner kommunen må setje i gang rivingsprosessen, noko anna løysing finst ikkje. Vi har allereie brukt nok pengar på Harastølen som det er, seier Frp-politikar Ernst Veum ifølgje Sogn Avis.

På NRK Vestlandsrevyen sist veke kunne vaktmeister og oppsynsmann på Harastølen, Kåre Egil Fuhr, vise fram eit bygg som ikkje er til å kjenne att. Bygget som i år er 110 år gamalt er no til fare for både menneske og dyr.

(Artikkelen held fram under videoen)

Video Harastølen forfell - Foto: Nyhetsspiller /

SJÅ TV-SAKA: Gamle Luster sanatorium på Harastølen i Luster er i elending forfatning. Forfall og omfattande hærverk, gjer at det gamle tuberkulosesjukehuset er ein farleg plass å opphalde seg.

– Ingen kjem til å gjere noko

Administrerande direktør i Tinfos, Tor Syverud, sa sist veke til NRK.no at slik stoda er no byrjar tide renne ut for Harastølen. Tinfos kjøpte det i 2005 grunna fallrettar og energiutvinning, men er ikkje interesserte i sjølve bygget.

Det har også fleire politikarar i Luster merka seg.

– Det kjem aldri att noko aktivitet der og ingen kjem til å gjere noko med bygget. Det må rivast, seier varaordførar Geir Arve Sandvik frå Høgre til Sogn Avis.

Ifølgje rådmann Jarle Skartun kan kommunen krevje riving med heimel i lovverket. Sogn Avis skriv at han for å imøtekomme kravet frå politikarane no vil kontakte eigaren og varsle at kommunen førebur ei rivingssak.

NRK setter pris på at mange bidrar med meninger, erfaringer og synspunkter i kommentarfeltet. Takk for at du begrunner dine meninger og avstår fra personangrep. Innlegg som ikke følger våre regler for deltakelse kan bli slettet.
I Flåm stilte i dag meir enn 70 ivrige personar til dugnad for å rydde opp etter flaumen i slutten av oktober. Målet var mellom anna å finne personlege gjenstandar i det kaoset den flaumstore Flåmselvi skapte.
No er sogningen Jens Brekke i krangel med påtalemakta igjen.
Reporter Arve Uglum direkte frå Sogndal.

Kvar er dette?

Kvar er dette? - Foto: Merete Husmo Høidal / NRK
Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Veit du kvar dette er? Du kan vinne Flax-lodd

Høyr sendingane våre

Gro Ravnestad - Foto: Arne Stubhaug / NRK
Foto: Arne Stubhaug / NRK

Høyr alt vi sender - direkte og i opptak

Vestlandsrevyen

Vestlandsrevyen - Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Sjå Vestlandsrevyen her