Stiller lag i Conifa World Cup

Det nye samiske fotballforbundet planlegger å stille lag i en internasjonal turnering i sommer.

Frode Guldbjørnsen

Frode Guldbjørnsen fra Karasjok i Finnmark er en av stifterne av det nye samiske fotballforbundet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi planlegger å delta med et samisk herrelag i Confica World Cup turneringen i Östersund i Sverige første uka i juni, sier en av stifterne av det nye fotballforbundet Frode Guldbjørnsen.

I helga hadde det nye fotballforbundet Sápmi planleggingsmøte i Kiruna i Sverige. På møtet ble det blant annet jobbet med retningslinjer for forbundet.

Forbundet skal ha samarbeid med Samenes Idrettsforbund (SIF). Første ting blir arrangert 1. mars i Kiruna. Da vil det bli valgt et styre, retningslinjene for forbundet vil bli godkjent og det vil bli laget en strategi for det videre arbeidet.

Et internasjonalt fotballforbund

«Confederation of Independent Football Associations» eller Conifa er en paraplyorganisasjon for fotballag som står utenfor det internasjonale fotballforundet Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

I verden er det mer enn 5.500 etnisiteter. Flere hundre av disse lever regioner som sportlig sett er isolert fra resten av verden. De har ikke noen internasjonal arena der de kan spille fotball.

Conifa planlegger å holde en internasjonal fotballturnering i Östersund i Sverige i juni i år. Sápmi er invitert å delta. Til sommerens turnering er allerede ni lag klare.

Det var i fjor sommer Conifa ble stiftet.Seks områder var med på stiftelsen; Nord-Kypros, Kurdistan, Quebec, Darfur, Tamil Elam og Oksitania.

Sápmi uten et fungerende fotballbund

Det har eksistert et uoffisielt «landslag» i fotball for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland helt siden midten av 1980-tallet. Sápmi eller samelandslaget har spilt kamper siden 1985, men ingen av disse har hatt offisiell status i og med at Sápmi ikke er en uavhengig stat.

Samisk fotballforbund (SFF) eller Sámi spábbáčiekčanlihttu (SSL) ble stiftet 18. oktober 2003, men de siste to-tre årene har forbundet stort sett bare eksistert på papiret. Rot i økonomien har ført til at forbundet har hatt liten eller ingen aktivitet.

Derfor er det nødvendig å starte et nytt samisk fotballforbund.

Mikkel Isak Eira

Fotballpresident Mikkel Isak Eira.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Fotballpresident Mikkel Isak Eira og resten av styret i Samisk fotballforbund ble i begynnelsen av november 2013 truet med politianmeldelse for manglende regnskap og rapportering for regnskapsåret 2012.

Sametinget har fra 2013 kuttet all støtte til forbundet og har gjentatte ganger purret på forbundet for å få tilbakebetalt støtte.

Daværende sametingsråd Vibeke Larsen (Ap) jobbet mye med å prøve å få fotballforbundet til å levere inn den manglende innrapporteringen, uten å lykkes. Økonomiseksjonen på Sametinget sendte 12. september i 2013 en faktura til Samisk fotballforbund med krav om tilbakebetaling av tilsammen 302.000 kroner.

Reality-kjendisen Mikkel Isak Eira, som er kjent både som vinner av «Farmen» på TV 2 og som deltaker i «Robinson ekspedisjonen» på TV3, har ledet Samisk fotballforbund siden 2008.

I november i fjor lovte han overfor NRK at det manglende regnskapet snart skal være på plass.

– Jeg vil jobbe for at vi leverer et godkjent regnskap til Sametinget før jul i år, uttalte Mikkel Isak Eira til NRK i november 2013.


Oanehaččat

  • Ođđa guollevuostáiválddahat

    Unjárgga gielda ja Norway Seafoods AS fitnodat leat boahtan ovtta oaivilii ođđa soahpamušain logi jahkái. Dáinná lágiin, sáhttet ođđa guollevuostáiválddahaga huksema plánát ollášuvvot. Plánejuvvon vistti šattášii sulli 250 kvadratmehtera stuoru, ja visttis galggášii leat buoret rusttegat. Dát galggášii leat huksejuvvogoahtan maŋemusat čakčamánu vuosttaš beaivvi. Dán čállá Unjárgga gielda neahttasiiddustet.

  • Sámeleavga ESC gilvvuide

    EBU hoavda, Jon Ola Sand duođašta NRK Sápmái ahte olbmot besset sámi leavgga váldit Eurovision Song Contest (ESC) gilvvuide Stockholmmas boahtte vahkus. Leavga lea dohkkehuvvon almmolaš leavga ja dát sáhttá maid movttidahttit Agnete Johnsena ja buot sámiid, dadjá Sand. Son muitala ahte ESC referánsajoavku šattai čoahkkinastit maŋŋel go bohte nu olu reakšuvnnat sámeleavgga ektui, ja doppe gávnnahedje ahte ložžejit njuolggadusaid veahá ja dohkkehit maid daid leavggaid mat leat dain guovlluin gos oasseváldit leat eret. Nu lea maid walisalaš leavga dohkkehuvvon, go juo okta gilvaleaddji lea Walesas eret, muitala vel Jon Ola Sand.

Laster Twitter-innhold