Sykehuset har gjennomgått alle avtalene med kartselskapet og mener det er grunnlag for å kreve tilbakebetaling eller erstatning, skriver Aftenposten.

Beløpet på totalt 1.304.526 kroner tilsvarer rundt 95 prosent av det OUS har betalt for karttjenestene siden 2010. Sykehuset mener at de avtalene de har inngått med selskapet, bare utgjør 60.000 kroner.

Var gratis på nettet

Det var Aftenposten som først avslørte at både Akershus universitetssykehus og OUS hadde brukt millioner av kroner på karttjenester som var gratis tilgjengelige på nett.

Også Ahus er i ferd med å gjennomgå avtalene og har varslet at de kommer med et krav til Det Norske Kartselskap, men dette er ikke tallfestet ennå.

Daglig leder i kartselskapet, Lasse Lysø, sier til avisen at han har mottatt brevet fra OUS, men at han ikke har anledning til å kommentere saken nå.
Lysø har helt siden saken ble kjent hevdet at selskapet har dokumentasjon på alle bestillinger.