Aker Seafoods tråler - Aker Seafoods vil samle foredlingsaktiviteten i Båtsfjord og Stamsund. Illustrasjonsfoto. - Foto: Aker Seafood /

Aker Seafoods vil samle foredlingsaktiviteten i Båtsfjord og Stamsund. Illustrasjonsfoto.

Foto: Aker Seafood

Vil samle aktiviteten i Båtsfjord

Aker Seafoods foredlingsanlegg i Hammerfest ofres for bedre lønnsomhet.

– Foredlingsbedriftene i Norway Seafoods har i en lengre periode hatt svak lønnsomhet, og Norway Seafoods startet høsten 2011 et arbeid for å identifisere tiltak for å styrke lønnsomheten i selskapet, heter det i en pressemelding fra Aker Seafoods.

Aker Seafoods oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 38,0 millioner kroner, mot 49,0 millioner kroner i 1. kvartal 2011.

Geir Knutsen, ordfører Båtsfjord - Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen ser ut til å bli dagens vinner. - Foto: Robert Lundgren / NRK

Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen ser ut til å bli dagens vinner.

Foto: Robert Lundgren / NRK
Fjerner 60 årsverk

En sentralisering av fileteringsanleggene vil medføre at årsverk fjernes fra anleggene i Hammerfest og Melbu.

– Vi anslår at det blir en reduksjon i størrelsesordenen 180 til 200 på disse anleggene, sier konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods.

For å få økt lønnsomhet vil selskapet i følge Farstad ofre foredlingsanlegget i Hammerfest, og satse på økt virksomhet i Båtsfjord.

– Det blir en økning i Båtsfjord og Stamsund, i så fall, på 120 til 140 årsverk. Så netto vil det være en nedgang på om lag 60 arbeidsplasser.

Båtsfjord og Stamsund

Aker Seafoods eier fem fiskeforedlingsanlegg i Finnmark og Nordland som er underlagt aktivitetsplikt.

Dette er anleggene i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Anleggene drives av Norway Seafoods.

– De analysene som er gjennomført for Norway Seafoods anbefaler selskapet å konsentrere foredlingskapasiteten og satse på ett stort filetanlegg i henholdsvis Finnmark og Nordland, skriver Norway Seafoods i en pressemelding.

Ikke endelig avgjort

Norway Seafoods har ikke fattet endelige beslutninger om hvilken fremtidig anleggsstruktur som anbefales iverksatt.

– Aker Seafoods tar analysen til etterretning og vil vurdere videre tiltak når Norway Seafoods har besluttet hvilken anleggsstruktur som anbefales, skriver selskapet i en pressemelding.

Virksomheten ved Norway Seafodds sju øvrige mottak og anlegg i Vardø, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Skarvåg, Sørvær og Tromvik foreslås videreført.

Flere nyheter

Ulykke i Bossekop - DØDSULYKKE: En kvinne i 50-årene er tiltalt for uaktsom bildrap etter en påkjørsel av en annen kvinne i et fotgjengerfelt. Dette bildet er tatt like etter ulykken. - Foto: Marte Lindi /

Vil ha 90 dagers fengsel for bildrap

I sin sluttprosedyre mener aktor at den tiltalte kvinnen oppdaterte seg for sent på trafikkbildet da hun traff en annen kvinne med bil slik at hun døde. Det er også lagt ned påstand om erstatningskrav til syv barn og barnebarn. – Alle fakta er ikke belyst, sier forsvarer Stein Rønning, som la ned påstand om full frifinnelse.

Les saken

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.