Russerne er allerede i gang med å undersøke området. Og til sommeren setter regjeringen i gang med norske geologiske undersøkelser nord i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

– Seismikkundersøkelser i området begynner i sommer og vil pågå helt inn i 2013, varslet statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i sin tale til Oslo Energy Forum onsdag.

Han sier det er satt av 150 millioner kroner til formålet.

På russisk side har statsoljeselskapet Rosneft fått tre utvinningstillatelser som dekker det meste av den russiske delen av tidligere omstridt område.

– Ikke åpningsprosess

Video Seismikk Svalbard - Foto: Nyhetsspiller /

Russisk olje og gassnæring sier det svært gode muligheter for å finne olje og gass på sokkelen rundt Svalbard. De har skutt seismikk langs vestkysten av Spitsbergen.

Lenger sør i Barentshavet, der norske seismikkundersøkelser allerede ble startet i fjor sommer, har regjeringen åpnet for at utvinningstillatelser kan bli gitt.

– Det er ikke situasjonen for områdene lenger nord som nå skal kartlegges. Det er ikke tatt stilling til om disse områdene skal åpnes for utvinningstillatelser, sier Stoltenberg.

Han viser til at åpningsprosessen sør i Barentshavet tok mange år. 60 brønner ble boret før det ble påvist lønnsomme felt.

Stoltenberg - Stoltenberg forteller at det er satt av 150 millioner kroner til seismikkskytingen. - Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Stoltenberg forteller at det er satt av 150 millioner kroner til seismikkskytingen.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Ivareta norske interesser

Statsministeren avviser at det pågår et kappløp mellom Norge og Russland om å bli først til å få oversikt over eventuelle forekomster nær delelinjen.

Hvorvidt russerne allerede vet mer enn norske myndigheter om området, vil han ikke spekulere på.

– Norske myndigheter trenger norsk kunnskap om geologien i områdene lenger nord, ikke minst for å ivareta norske interesser i tilfelle det fins grenseoverskridende overenskomster av olje- og gass, sier han.

Kan inneholde betydelige ressurser

Funn i Barentshavet 2011 - Kartlagte havområder på norsk sokkel. - Foto: Oljedirektoratet /

Kartlagte havområder på norsk sokkel.

Foto: Oljedirektoratet

Stoltenberg sier undersøkelsene lenger nord vil gi oss nyttig kunnskap. Området ved delelinjen mellom Norge og Russland kan inneholde betydelige olje- og gassressurser.

– Takket være delelinjeavtalen som trådte i kraft i fjor sommer, kan Norge og Russland utforske disse mulighetene, sier statsministeren.

Han mener dette vil gi nye muligheter for arbeidsplasser og vekst i nord.

Avtalen mellom Norge og Russland om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet ble undertegnet høsten 2010 og trådte i kraft i fjor sommer.