Genmanipulert laks - Bildet viser størrelseforskjellen mellom en genmodifisert og en ikke-genmodifisert laks av samme alder. (foran). - Foto: AquaBounty /

Bildet viser størrelseforskjellen mellom en genmodifisert og en ikke-genmodifisert laks av samme alder. (foran).

Foto: AquaBounty

Klart for genmodifisert laks

Et amerikansk firma har søkt om å få selge laks som er genmodifisert for å vokse raskere.

Norske forskere er sterkt kritiske til de amerikanske myndighetenes behandling av søknaden.

– Det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) baserer sin avgjørelse på om produktet gir direkte bivirkninger og om laksen har målbare avvik fra annen laks, sier Frank Asche, professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger til nettestedet forskning.no

– Det er en snever prosedyre. Den tar ikke hensyn til de viktigste effektene av en godkjenning av den genmodifiserte laksen, sier Asche.

Asche er sammen med andre forsker at FDA må ta hensyn til effektene det kan gi om det blir lov å selge den genmodifiserte fisken.

Frank Asche - - De amerikanske prosedyrene er for snevre, mener professor Frank Asche. - Foto: Ida Gudjonsson, Universitetet i Stavanger. /

- De amerikanske prosedyrene er for snevre, mener professor Frank Asche.

Foto: Ida Gudjonsson, Universitetet i Stavanger.
Bedre folkehelse

På plussida er mulighetene for bedre folkehelse. På minussida er faren for ekstra miljøpåvirkning.

Hele poenget med å endre genene til laksen er at den skal vokse raskere. Det vil gi lavere produksjonskostnader. Dermed kan det kan produseres mer av laksen som kan selges billigere.


– Historien viser at lavere priser fører til at flere spiser laks. Det er dokumentert at konsum av laks har en positiv helseeffekt, påpeker Asche.

Laks i stedet for storfe

Billigere laks kan bety at forbrukerne bytter ut storfe med laks. Det kan gi en miljøgevinst.

– Hvis folk bytter ut rødt kjøtt med laks, vil de fleste mene at det er positivt. For eksempel har storfekjøtt et stort klimaavtrykk. Det kreves mer energi å produsere det enn laks. Hvis genetisk modifisert laks utkonkurrerer de rette produktene, vil det kunne gi en miljøgevinst, sier Atle G. Guttormsen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Bryter en barriere

I dag er mesteparten av soyaen som produseres i verden genmodifisert.
Laks som genmanipuleres betyr at en barriere blir brutt.

– Det kan resultere i at det blir tillatt med andre genmodifiserte dyrearter tror professor Frank Asche.

Dersom produksjon av genmodifisert mat øker, vil det bety flere genmanipulerte ingredienser i mat som importeres til Norge, mener han.

Flere nyheter

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.