Tareskog - Havforskningsinstituttet håper kalking av fjorden kan få tareskogen tilbake. - Foto: NIVA /

Havforskningsinstituttet håper kalking av fjorden kan få tareskogen tilbake.

Foto: NIVA

– Fra arktisk ørken til regnskog

Havforskningsinstituttet skal i sommer kalke store områder i Porsangerfjorden. Målet er å få tilbake tareskogen og dermed også kysttorsken.

Prosjektet er beregnet å koste 3,6 millioner kroner og er finansiert av blant annet Sametinget og Forskningsrådet.

– Det har vært karakterisert som en økologisk katastrofe større enn noe oljeutslipp kan forårsake, sier forsker Hans Kristian Strand ved Havforskningsinstituttet.

Massiv nedbeiting

Store deler av tareskogen er beitet ned av kråkeboller, ikke bare i Porsangerfjorden, men også langs store deler av kysten i Nord-Norge

– Den nedbeitinga fant sted for om lag 40 år siden og den var helt massiv. Den var fra Trøndelag og oppover til grensen mot Russland.

I slutten av juli slippes 200 tonn kalk ut i avgrensede områder i Porsanger – i håp om å rette opp den 40 år gamle ubalansen i økosystemet i fjordene.

– Hvis vi kan få tilbake tareskogen så håper vi også å kunne få tilbake disse viktige kommersielle fiskeslagene.

Kråkeboller - Det er store mengder kråkeboller som har sørget for at Porsangerfjorden og flere andre fjorder i Nord-Norge er nedbeitet. - Foto: Hartvig Christie, NIVA /

Det er store mengder kråkeboller som har sørget for at Porsangerfjorden og flere andre fjorder i Nord-Norge er nedbeitet.

Foto: Hartvig Christie, NIVA

– Små konsekvenser

Lignende forsøk fra California har vist at kråkebollene forsvinner som et resultat av kalking, og at tareskogen kommer raskt tilbake – med et yrende liv som resultat.

– Nå er det jo en arktisk ørken på store deler av de nedbeitede områdene, og så får du tilbake noe som minner om regnskogen, sier Strand.

Og de negative virkningene av massiv kalking er ifølge havforskeren for ingenting å regne.

– Det er kanskje lite grann, men vi tror at de er veldig små. Og det du får igjen, det har vi jo sett allerede, at man får igjen hundre ganger så mye dyreliv og biomasse.

Torsk - Håpet er at forsøket også skal bringe tilbake kysttorsken. - Foto: Bjørn Inge Molvær /

Håpet er at forsøket også skal bringe tilbake kysttorsken.

Foto: Bjørn Inge Molvær

Mangler tillatelser

Strand er likevel forberedt på skepsis fra myndighetene.

– Det er det grunn til å tro. De fleste er jo skeptiske til å gjøre store ting i naturen, så det skal nok argumenteres godt for det, men det har vi jo tenkt å gjøre.

Dersom forsøket viser seg å være effektivt vil en utvidet kalking i flere områder bli vurdert.

– Men det gjenstår enda å få noen tillatelser på plass. Klima- og forurensningsdirektoratet skal jo ha noen ord med i laget, og det er såpass stort at også miljøverndepartementet skal uttale seg, sier Strand.

Flere nyheter

Telemarkforskning utgir årlig en oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Indeksen rangerer alle de 428 kommunene i Norge etter ti ulike kulturbaserte kriterier. Tallene i kartet viser hvordan din kommune rangerer blant de 428 kommunene i landet.

Vadsø blant landets beste kulturkommuner

Røros kommune kan for tredje gang skryte av tittelen «Norges beste kulturkommune», etter å ha stukket av med seieren i Norsk kulturindeks 2014. Sjekk hvordan det står til med kulturnivået i din kommune.

Les saken
Krigsdrosje - Kristian Moldenæs og Gunnar Nesset med Chevroleten som statsminister Johan Nygaardsvold satt på med. - Foto: Arild Moe / NRK

Faren fikk drosjetur med statsministeren i 1940 – sønnen fikk ei krone av ham

Han var ti år og satt på med farens drosje i Øverbygd krigsvåren 1940. Tilfeldig fikk de en tur med statsminister Johan Nygaardsvold som var på flukt fra den tyske okkupasjonsmakta. Etterpå fikk han en krone av statsministeren. 74 år senere kjører han og NRK samme bilen.

Les saken

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.