For femte sommer på rad besøker forskere fra NASA og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA Svalbard, for å teste ut utstyr og forskningsmetoder som skal brukes på Mars.

Under årets ekspedisjon, skal forskerne blant annet teste to instrumenter til NASA sin nye Mars-rover, Curiosity, som etter planen skal skytes opp i november i år, og lande på Mars i august neste år.

Sverrefjell - De røde fjellene rundt vulkanske Sverrefjell på Svalbard er en av stedene AMASE har besøkt. - Foto: AMASE /

De røde fjellene rundt vulkanske Sverrefjell på Svalbard er en av stedene AMASE har besøkt.

Foto: AMASE

Ekspedisjonen har navnet Arctic Mars Analog Svalbard Expedition (AMASE), og er et av svært få Mars-prosjekter der den amerikanske og europeiske romfartsorganisasjonen jobber sammen.

Is under bakken

Årsaken til at de europeiske og amerikanske forskerne tester ut Mars-utstyret på Svalbard, er at naturen på den arktiske øygruppa på mange måter minner om overflaten på Mars. Det er kaldt, tørt og lite vegetasjon.

Både på Svalbard og Mars finnes det is både under og på bakken.

På sine nettsider skriver Norsk romsenter at forskerne får testet utstyret i et miljø som er veldig nært Mars, og hvordan det fungerer under vanskelige værforhold.

Curiosity - Det er instrumenter til roveren Curiosity som i år testes på Svalbard. - Foto: Illustrasjon: NASA /

Det er instrumenter til roveren Curiosity som i år testes på Svalbard.

Foto: Illustrasjon: NASA


Curiosity skal lande i Gales-krateret på Mars for å undersøke om liv kan ha oppstått på Mars, og spesielt se etter spor av vann. Krateret har leire- og sulfatmineraler. De viser at det har vært vann på stedet.

Likt landingssted

Instrumentene fra Curiosity skal testes ut i et miljø som er så likt landingsstedet som mulig.

– Derfor drar vi i år til steder AMASE ikke har vært tidligere, blant annet Colletthøgda i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund og Botniahalvøya på Nordaustlandet, sier Hans E. F. Amundsen, leder for AMASE, til Norsk romsenter.

Forskeren skal være på Svalbard fram til 22. august. I løpet av ekspedisjonen skal de også teste fem instrumenter for den europeiske Mars-sonden ExoMars.

Blant annet sonden sitt mikroskop, panoramakamera og en steinknuser som skal ta jordprøver på Mars.