Kronikk

Virkelighetsfjern Helga Pedersen

Det er rimelig frekt av Aps Helga Pedersen å late som om det er Frp som må realitetsorienteres i asylpolitikken. Hun bør i stedet selv komme seg ut av stortingskorridorene fra tid til annen.

Trandum, Gardermoen

Justisminister Anders Anundsen oppfordrer Helga Pedersen (Ap) til å komme seg ut av stortingskorridorene å se på virkeligheten, for eksempel ved politiets utlendingsinternat på Trandum.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Denne kronikken er et svar til Helga Pedersen (Ap) sin kronikk «Velkommen til virkeligheten!» (6. desember).

Det er viktig for Frp/H-regjeringen å lytte til folk. Som politikere har vi mye å lære om politikk og hvordan virkeligheten arter seg for de som opplever å være nærmest på de utfordringene vi som samfunn står overfor. Derfor besøker jeg som statsråd mange ulike steder for å bidra til å løse utfordringer for de som kjenner mest på dem.

Ett av disse besøkene ble lagt til politiets utlendingsinternat på Trandum. Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen, som selv har en viss statsrådserfaring, kom i et innlegg på NRK Ytring i skade for å tro at besøket resulterte i en politisk endring av dimensjoner. Det eneste innlegget fra Ap-nestlederen egentlig ga, var en bekreftelse på at hun selv bør ta en tur utenfor stortingskorridorene fra tid til annen.

Nødvendig med nok lukkede mottak

Fremskrittspartiet har fått med seg både Høyre, KrF og Venstre på at vi skal bruke lukkede mottak i større grad enn i dag. Lukkede mottak er et viktig virkemiddel både overfor de som raskt skal sendes ut av landet, og for de som av ulike årsaker kan fengsles etter § 106 i utlendingsloven. Det er nødvendig med nok lukkede mottaksplasser. Det er direkte feil når Pedersen hevder at jeg har sagt at det ikke skal bygges flere lukkede mottaksplasser. Det vil vi nemlig gjøre. I tillegg har jeg fått bekreftet at det vil være mulig å bygge flere plasser i tilknytning til politiets utlendingsinternat på Trandum, når behovet melder seg.

Fakta er tydelig på at Helga Pedersens partis politikk har feilet.

Anders Anundsen

Arbeiderpartiets asylpolitikk har ført til at stadig flere søker asyl i Norge. Rundt 5000 tidligere asylsøkere sitter i mottak og venter på å bli sendt ut av Norge. I tillegg anslås det at om lag 7000 personer med endelig avslag på sin asylsøknad befinner seg i Norge utenfor mottak. Disse plikter å forlate Norge, og skulle vært sendt ut av landet. Pedersen har behov for å late som om Arbeiderpartiet drev en aktiv politikk for å sende tidligere asylsøkere ut av landet, men fakta er tydelig på at hennes partis politikk har feilet. Nå er det opp til den nye regjeringen å starte oppryddingen etter en uholdbar mangel på prioritering av asyl- og innvandringsfeltet fra Helga Pedersens parti.

Lukket øynene

Det er naturligvis ikke slik at intet ble gjort fra den forrige regjeringens side. Problemet er at det de gjorde, visste de var for lite! De skjøv et enormt problem foran seg, som vi nå må forsøke å løse.

Helga Pedersen og hennes politiske venner har overlatt oss en regning på bortimot to milliarder kroner.

Anders Anundsen

Det er med andre ord den forrige regjeringen som har hatt problemer med å ta virkeligheten inn over seg. De har lukket øynene, satset på mange andre hester og latt det utvikle seg en situasjon på asylfeltet som har gjort Norge til frihavn for om lag 12.000 mennesker som ikke har lov til å være i Norge og som ikke tilfredsstiller kravene til beskyttelse. Helga Pedersen og hennes politiske venner har derfor overlatt oss en regning på bortimot to milliarder kroner.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter og Facebook

Frekt av Pedersen

Hvis Helga Pedersen og hennes regjeringsvenner hadde tatt hensyn til virkeligheten, kunne vi i dag hatt et asylfelt hvor det var samsvar mellom de som kommer, saksbehandling, bosetting og retur. Det har vi ikke, og det vil ta mange år å rydde opp etter Arbeiderpartiets unnlatelsessynder. Da er det ganske frekt av Ap-nestleder Pedersen å late som om det er Fremskrittspartiet som har problemer med virkeligheten. Det er Arbeiderpartiet som har lukket øynene i åtte år!

Den nye regjeringen vil ha flere lukkede mottaksplasser, vi skal endre mottaksstrukturen slik at det blir egne retursentre for de som skal ut av landet. Vi øker tvangsutsendelsene med drøyt 35 prosent første år. Vi skal være tøffe, men rettferdige i vår asyl- og innvandringspolitikk. Allerede nå kan det se ut til at verden har oppfattet at det er skjedd endringer, for asyltilstrømningen i Norge har gått ned siden regjeringsskiftet.