Hopp til innhold
Kronikk

Verdt å forsvare

Argumentene mot kjønnsnøytral verneplikt er utgått på dato. Så lenge vi har en allmenn verneplikt i Norge må den også gjelde kvinner, ikke bare «alle menn».

Kvinnelig verneplikt

Kampen for å gi kvinner og menn reelt like muligheter er en kamp som fortsatt har mange steg igjen før vi er i mål, skriver stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) i denne kronikken. Her en kvinnelig soldat ved Camp Nidaros, nær Mazar-E-Sharif i Afghanistan.

Foto: Flickr/Metziker CC-BY-NC

«Hva er det fineste vi har her i landet?», spør forsvarets egen reklamefilm som vant Sølvfisken i desember. For meg er svaret vi langt på vei har klart å skape et egalitært samfunn der menn og kvinner har lik verdi og like muligheter.

For Arbeiderpartiet har likestilling alltid vært mer enn pynt i festtaler. Vi har gått foran, kjempet, fattet politiske vedtak og gjort valg – til tider svært upopulære valg – som var viktige for å gi kvinner og menn like muligheter. Like rettigheter, og like plikter. Som likestilte borgere.

En sentral milepæl gjenstår. Verneplikten. Unge norske menn har, med visse unntak, plikt til å forsvare landet hvis de blir kalt til det, en plikt unge kvinner ikke har.

Utdaterte argumenter

De aller fleste argumenter for å bevare verneplikten kun for menn er gått ut på dato. Et hovedargument mot kjønnsnøytral verneplikt har vært at kvinner føder barn og tar forholdsmessig størst ansvar i hjemmet. Her har det skjedd mye de siste 30 årene. Selv om kvinner fortsatt har hovedansvaret for oppgavene i hjemmet, tar norske menn i dag langt større ansvar for barn og husarbeid enn de gjorde for noen tiår tilbake.

Det er en stund siden mye av førstegangstjenesten handlet om å kunne gå langt, på NATO-planker med tung sekk på ryggen.

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant (Ap)

Nye generasjoner av pappaer er heldigvis kommet til. Når vi også ser at norske kvinner venter stadig lenger med å føde sitt første barn, bør ikke dette komme i veien for at noen av dem kan gjennomføre førstegangstjeneste i 19–20-årsalderen.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Kvinners fysikk

Et annet argument mot kjønnsnøytral verneplikt er at kvinner ikke har de samme fysiske forutsetninger som menn og dermed er mindre egent til å gjennomføre militærtjenesten. Dette argumentet baserer seg på et gammeldags syn på hva forvsvaret er, og hva forsvaret driver med og skal drive med i fremtiden.

Forsvaret har i dag bare et fåtall oppgaver som stiller så høye krav til fysisk kapasitet at bare en mann kan greie dem. Det er en stund siden mye av førstegangstjenesten handlet om å kunne gå langt, på NATO-planker med tung sekk på ryggen. Forsvaret har gjennomgått store endringer, vi har gått fra et bredt mobiliseringsforsvar til et mer spesialisert innsatsforsvar. Teknologien har inntatt Forsvaret for fullt, derfor er mentale egenskaper vel så viktige som fysiske. Her stiller menn og kvinner åpenbart likt.

Man kan ikke på den ene siden kreve bortfall av alle former for diskriminering på bakgrunn av kjønn samtidig som man mener at dagens vernepliktsordning står seg.

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant (Ap)

Så lenge vi har en allmenn verneplikt i Norge må den også gjelde kvinner, ikke bare «alle menn». Man kan ikke på den ene siden kreve bortfall av alle former for diskriminiering på bakgrunn av kjønn samtidig som man mener at dagens vernepliktsordning står seg.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Mange steg igjen til mål

Med dagens ordning opplever unge kvinner mindre aksept og rom for å avtjene verneplikten. For mange oppleves de sosiale føringene så sterke at de ikke søker seg til Forsvaret. Kjønnsnøytral verneplikt handler derfor også om å skape like muligheter.

Kampen for å gi kvinner og menn reelt like muligheter er en kamp som fortsatt har mange steg igjen før vi er i mål. Kjønnsnøytral verneplikt er ikke det viktigste i denne kampen, men viktig nok. Både symbolsk og reelt. Likestilling er noe av det fineste vi har her i landet. Det syns jeg er verdt å forsvare. Av både kvinner og menn. Jeg håper derfor Arbeiderpartiet vedtar å innføre kjønnsnøytral verneplikt på landsmøtet vårt til helgen.