Hopp til innhold
Kronikk

Våre verdier hører hjemme i dagens regjering

Vi får størst gjennomslag for kampen mot sorteringssamfunnet i samarbeid med Erna Solberg og dagens regjeringspartier.

Arendalsuka 2018

Vi bør kreve full stans i liberalisering av bioteknologiloven, fjerne muligheten til tvillingabort og fjerne vilkåret i abortlovens paragraf 2c, skriver KrF nestledere. Bildet ble tatt under Arendalsuka 2018.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

En av KrFs aller viktigste saker er kampen mot sorteringssamfunnet. Det er politikk vi bør søke gjennomslag for i regjeringssamtaler. Erna Solbergs forståelse for problemstillingene, og støtte til å endre de mest etisk vanskelige sidene i dagens lovgivning, viser at vi trolig vil få størst gjennomslag dersom vi velger å søke et sentrum-høyre samarbeid.

At både AUF og representanter for Arbeiderpartiet straks avviser å forbedre abortloven, taler i samme retning. Abortloven har stått uendret i 40 år til tross for at dette er et felt som lenge har vært i rivende utvikling.

Det er rett og slett oppsiktsvekkende.

Årsaken er mer et resultat av en politisk berøringsangst, enn faglig forsvarlighet. Statsminister Solberg peker helt riktig på det diskriminerende ved «sorteringsparagrafen» 2c i abortloven.

Denne utvider retten til abort kun fordi det ufødte barnet har en alvorlig diagnose, eller for eksempel Downs syndrom. I tillegg tar hun til ordet for en endring av dagens praksis som tillater tvillingabort. Begge deler er åpenbart viktige grep i kampen mot et sorteringssamfunn.

Størst gjennomslag

Vi tror KrF har størst mulighet for gjennomslag i disse sakene, dersom vi snakker med Erna og dagens regjeringspartier. Vi bør kreve full stans i liberalisering av bioteknologiloven, fjerne muligheten til tvillingabort og fjerne vilkåret i abortlovens paragraf 2c som åpner for å ta abort kun på bakgrunn av barnets egenskaper.

Vi står ganske alene om mange av våre hjertesaker.

Et av de viktigste argumentene for at vi først bør sondere med Solberg-regjeringen er at vi får sjansen til å lage en flertallsregjering. Det betyr at seiere i en regjeringserklæring blir reelle seiere!

Faktum er at vi står ganske alene om mange av våre hjertesaker. Det gjelder spesielt menneskeverdssakene våre. Da bør vi ikke gamble med disse sakene ved å gå inn i en mindretallsregjering.

Sorteringsparagrafen

Mange familier og enkeltmennesker opplever sterke fordommer, fremmedgjøring, hets og mobbing fordi de har en sykdom, diagnose eller en funksjonshemning. De opplever fysiske og usynlige barrierer som skaper ensomhet, frustrasjon, usikkerhet.

I politikken snakkes det ofte varmt om inkluderingssamfunnet. Et samfunn hvor alle er like mye verdt og hvor alle skal inkluderes.

Men også deler av lovverket vårt utfordrer denne kongstanken om likeverd og menneskeverd. Paragraf 2c i abortloven gir mulighet til abort på grunn av avvik og sykdom hos fosteret etter den ordinære abortgrensen, som er uke 12.

Dette innebærer en vurdering av menneskers egenskaper og sortering på bakgrunn av egenskaper og diagnoser. I dag blir blant annet Downs syndrom vurdert som så alvorlig at det innvilges abort fra uke 12 og helt opp til levedyktig alder.

Vi har fått viktige verdigjennomslag med høyresiden før.

Dette sender et tydelig signal om hvordan samfunnet ser på funksjonshemmede og annerledeshet. Paragrafen indikerer at menneskeverdet kan graderes, og at noen mennesker er mindre verdt enn andre, ettersom noen fostre har et svakere rettsvern mot å bli valgt bort enn andre.

Uten å ta kampen for å fjerne denne bestemmelsen kan vi ikke med troverdighet si at vi kjemper mot sorteringssamfunnet.

Tvillingabort

Nordiske kvinner reiser til Norge for å få utført abort på tvillinger. Der er fordi Sverige, Danmark og Finland har en langt strengere praksis. Etter en vurdering av loven i 2016 konkluderte Helsedirektoratet med at praksisen ikke er i strid med abortloven.

Det var imidlertid aldri lovgivers intensjon å åpne for tvillingabort, en svært omdiskutert praksis som har møtt stor motstand i befolkningen. Tvillingabort åpner for ekstrem sortering ved at man aksepterer at antall fostre i seg selv gir adgang til abort.

Det er riktig at vi har et fellesskap med Senterpartiet i denne saken, men motstanden mot å gjøre endringer i abortloven er så sterk på venstresiden at jeg ikke kan forstå at vi kan få det til.

KrF er et ikke-sosialistisk parti, som vi vil bygge samfunnet på kristne verdier.

Får vi gjennomslag for det i en regjeringserklæring, er sannsynligheten overveldende for at det vil falle i Stortinget.

Vi har fått viktige verdigjennomslag med høyresiden før, fordi Høyre, som et tradisjonelt verdikonservativt parti, står oss nærmere i disse sakene enn Ap og SV. Det er ikke mange år siden Høyre selv hadde programfestet fjerning av sorteringsparagrafen. De er fortsatt svært delt når det kommer til eggdonasjon.

Sannsynlighet for gjennomslag er derfor størst på høyresiden i disse sakene.

Kristne verdier

KrF er et ikke-sosialistisk parti, som vi vil bygge samfunnet på kristne verdier. Mennesker skal settes foran systemer. Vi har tro på mennesket, akkurat slik det er skapt.

Derfor jager vi ikke etter det perfekte. Det er vår oppgave som politikere å kjempe for et samfunn hvor alle ønskes velkommen. Alle skal med, ikke bare de privilegerte, perfekte og planlagte.

Et samfunn som begir seg inn på å utelukke enkeltgrupper, kan ende opp med å ikke ha plass til noen. Et samfunns styrke viser seg i menneskesynet og hvor høyt menneskeverdet holdes.

For KrF vil menneskeverdssakene alltid ha første prioritet. Det er en grunnleggende del av vårt partis sjel og eksistensberettigelse.