NRK Meny
Kronikk

Vær så god, utnytt!

Regjeringen vil legge ned det eneste reelle hjelpetilbudet au pairene har.

au pair

«Vi har møtt au pairer som har jobbet døgnet rundt, som har blitt sagt opp på grunn av brukket arm, som har vært så redde for å dra tilbake til vertsfamilien at vi har måttet hente kofferten for dem,» skriver kronikkforfatterne. (Illustrasjonsfoto.)

Foto: Luca Kleve-Ruud / samfoto

Au pairene er en svært utsatt gruppe som i stor grad er prisgitt vertsfamilienes velvilje. Det gjør en au pair til et lett offer for utnyttelse. Gjennom Au Pair Center møter vi au pairer som jobber døgnet rundt, som får sparken i det de blir syke, opplever trusler og trakassering, og som ikke får lønna de har krav på. Nå vil regjeringen legge ned senteret, og med det fjerne det eneste reelle hjelpetilbudet au pairene har. Det mener vi er uforsvarlig.

En vanlig au pair er en kvinne i 20-årene som kommer til Norge for å passe barn, hjelpe til med lettere husarbeid og lære om norsk kultur og språk, gjennom en såkalt kulturutvekslingsavtale. Arbeidstiden er 30 timer per uke og minimumslønna 5 600 kroner i måneden (som hun må skatte av). I tillegg skal hun ha dekket kost, losji, norskkurs og flybilletter til hjemreisen.

Problemene oppstår når reglene brytes. Det skjer dessverre ofte. I 2013 ble Au Pair Center åpnet som et statsstøttet tiltak med det mål å være et uavhengig rådgivingssenter for au pairene og deres vertsfamilier. Etter at mange stygge saker hadde nådd medias søkelys, så myndighetene tydelig behovet for å etablere et støtteapparat. Behovet har ikke blitt mindre siden den gang.

Likevel vil regjeringen nå legge ned senteret med den begrunnelse at det er liten bruk for det og at au pairene kan kontakte UDI for hjelp. Det er en begrunnelse uten fotfeste i virkeligheten.

Sagt opp for brukket arm

Au pairen har ikke noe vern under arbeidsmiljøloven så lenge hun kommer fra et land utenfor Europa, slik rundt 3 000 au pairer i Norge i dag gjør. Hennes oppholdstillatelse og bosted er knytta opp mot vertsfamilien som hun skal bo hos i to år.

Det finnes selvsagt gode vertsfamilier som følger reglene, men samtidig er det slik at misbruk av au pair-ordningen skjer i de beste familier. Noen ganger er det nesten vanskelig å tro den smålighet enkelte vertsfamilier utviser. Vi har et konkret eksempel på en au pair som fikk utbetalt svært lite i måneden fordi hennes godt bemidlede vertsfamilie blant annet trakk henne for bruk av sjampo og balsam.

Au pairen har ikke noe vern under arbeidsmiljøloven så lenge hun kommer fra et land utenfor Europa.

Vi har møtt au pairer som har jobbet døgnet rundt, som har blitt sagt opp på grunn av brukket arm, som har vært så redde for å dra tilbake til vertsfamilien at vi har måttet hente kofferten for dem. Og vi ser gang på gang at au pairer som forsøker å hevde sine rettigheter overfor vertsfamilien får oppsigelse til svar.

Oppsigelse gir utkastelse

Dersom vertsfamilien sier opp avtalen med au pairen, starter UDI prosessen med tilbakekalling av oppholdstillatelsen og klokka tikker for au pairen. Dersom hun klarer å finne seg ny vertsfamilie innen UDI har rukket å trekke tilbake oppholdstillatelsen, kan hun søke på nytt opphold, men må betale 3 200 kroner i søknadsgebyr. Men hun kan også risikere å bli sendt ut av landet på egen regning og med uforrettet sak. Au pairenes terskel for å klage på arbeidsvilkår eller manglende lønnsutbetaling er derfor skyhøy. Mange lider heller i stillhet.

Reglene er enkle: har ikke au pairen vertsfamilie, har hun ikke rett til opphold i Norge. Det spiller ingen rolle om au pairen kan vise til at årsaken til at hun må flytte fra vertsfamilien er det at hun har forsøkt å hevde sin rett til lønn eller fri.

Noen ganger er det nesten vanskelig å tro den smålighet enkelte vertsfamilier utviser.

Dette bidrar til sterk skjevhet i relasjonen mellom au pair og vertsfamilie. I tillegg fører det til at mange au pairer er redde for å kontakte UDI eller politiet når de har problemer. De vet så altfor godt at de er i Norge på vertsfamiliens nåde og at UDI og politiets konklusjon kan bli utsendelse.

UDI er et forvaltningsorgan som gir veiledning om regelverket generelt og oppholdsstatus. Det Au Pair Center kan tilby som UDI ikke kan, er å hjelpe au pairene slik at rettighetene ikke bare er noe de har på papiret. Vi kan gå i dialog med vertsfamilien og kreve lønna utbetalt og vi kan ta sakene videre til de rette myndighetsinstansene der det blir påkrevd.

Grønt lys til utnyttelse

Da det sommeren 2014 raste en debatt om å stramme inn au pair-reglene, var Fremskrittpartiets standpunkt at det ikke var nødvendig, med henvisning til senterets rolle som hjelpeorgan. Nå foreslår Frp og regjeringen å legge ned senteret, uten å etablere andre tiltak for å hindre utnyttelse av au pairer.

Har ikke au pairen vertsfamilie, har hun ikke rett til opphold i Norge.

Man kan selvsagt mene mye om au pair-ordningen og diskutere om den bør endres eller legges ned. Men en slik diskusjon og eventuell endring vil ta tid.

Så lenge au pair-ordningen er som den er, må det også eksistere et tilpassa hjelpetilbud. Alternativet til å kontakte oss kan for manges del bli å holde ut misbruket. Å legge ned Au Pair Center blir dermed å gi grønt lys til utnyttelse av au pairer.

Følg debatten: Twitter og Facebook