Hopp til innhold
Kronikk

Utstøtt av vårt inkluderende samfunn

Et forbud mot niqab vil være et tilbakesteg for kvinners frigjøring, skriver Sandra Maryam Moe.

Hva er det som får unge norske kvinner til å kle seg i niqab? Hvorfor gjør de det, og hvordan kan de hevde at det er frigjørende å tildekke seg slik at bare øynene syns? De hevder selv at de ikke er undertrykt, og de vil gjerne vise sin sterke religiøsitet gjennom sitt spesielle klesplagg. Vi møter to unge kvinner som kler seg i niqab og får se og høre hvordan de blir møtt når de vil bruke dette plagget på skole og universitet.

Se dokumentaren 'Niqab på norsk' her.

Som vist i Brennpunkt i går: Det muslimske ansiktssløret niqab vekker sterke følelser og meninger, selv om ytterst få muslimske kvinner i Norge velger å bruke det. Debatter og ytringer de siste årene har vært preget av fordømmelser mot bruk av niqab, og krav om forbud på landets høyskoler og universitet har rast i norske medier.

Hvorfor velger noen muslimske kvinner å bære niqab i ett av verdens frieste land?

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Fascinasjonen med niqab

Jeg har konvertert til islam i voksen alder, og da jeg bodde et år i Yemen, prøvde jeg å bruke niqab. Det var eksotisk og spennende, og et ganske lett valg, siden majoriteten av kvinner i Yemen bruker ansiktsslør.

Da vi flyttet tilbake til Norge var det aldri aktuelt for meg å fortsette å bruke niqab. Det var faktisk en lettelse å ta den av, og personlig trives jeg mye bedre med hijab.

Sandra Maryam Moe

Det som fascinerte meg med niqab var historiene fra profeten Mohammeds tid, om hans koner, som gjennom tilbedelse, fromhet og gode gjerninger, utviklet seg til å bli de beste kvinnene gjennom alle tider. Profetens koner ble pålagt å bruke niqab, og selv om påbudet ikke gjaldt for andre kvinner, er det nok her mye av fascinasjonen med ansiktssløret kommer fra. De er nasjonenes mødre, og store forbilder for muslimske kvinner. Enkelte muslimske grupper mener at niqab er påbudt for kvinner, men majoriteten av muslimer støtter ikke dette synet.

Da vi flyttet tilbake til Norge var det aldri aktuelt for meg å fortsette å bruke niqab. Det var faktisk en lettelse å ta den av, og personlig trives jeg mye bedre med hijab. Det føles rett for meg, og jeg er anstendig kledd, i tråd med de islamske retningslinjene.

REAKSJONER PÅ NIQAB-BRUK: Ta av deg de greiene!

Moderne mobbeofre

Jeg vil ikke anbefale muslimske kvinner å ta på seg niqab i Norge, og jeg anser at det kan være utrygt for dem å ferdes ute alene. De er blitt mobbeofre i vårt moderne samfunn. Stygge blikk, slengord, latterliggjøring og trusler er noe de ofte opplever når de er ute. Niqab er misforstått i Norge, og folk reagerer med frykt og avsky.

Det har mange ganger forundret meg at en liten gruppe sårbare kvinner kan bli diskriminert og mobbet offentlig, uten at samfunnet reagerer. Norge profilerer seg som et inkluderende og raust samfunn, her skal alle føle at de er en del av fellesskapet. Men slik er det ikke for kvinner med niqab. De er utstøtt av vårt inkluderende samfunn. Selv blant muslimer kan de møte motstand.

Kvinner med niqab er utstøtt av vårt inkluderende samfunn. Selv blant muslimer kan de møte motstand.

Sandra Maryam Moe

Til tross for dette er det noen få muslimske kvinner som insisterer på å bruke niqab. De kvinnene jeg kjenner til, har nok nyanserte grunner for sine valg. De søker å skjerme seg mest mulig fra verdslige fristelser, og niqaben blir et virkemiddel for å hjelpe dem til å dyrke frem fromhet, spiritualitet og nærhet til Gud.

LES OGSÅ: - Bruken av niqab må stanses

Ny trend

De siste årene har vi sett at unge norske kvinner med niqab tar høyere utdannelse. Dette har tydeligvis vært provoserende for mange, og landets høgskoler og universitet har vært presset til å ta stilling til om de skal nekte elever undervisning hvis de bruker niqab.

Da en elev ved Universitetet i Tromsø ble nektet adgang til en forelesning med en vikarierende professor, fordi hun brukte niqab, uttalte rektor Jarle Aarbakke klart og tydelig: «Universitetet i Tromsø er et åpent universitet for alle – også for dem som velger å gå med niqab» (Utropia mars 2012). Ikke alle er like tolerante og inkluderende som rektoren ved UIT.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Krever forbud

Niqab-kritikerne krever forbud mot niqab i offentlige skoler, og begrunner det i hovedsak med at det er umulig å kommunisere med elever som delvis dekker ansiktet, samt at det er umulig å identifisere personen.

Det er en overfladisk og urimelig kritikk, som er basert på synsing, ikke erfaring og forskning.

Frykt for niqab

Jeg savner debatter og politiske føringer som skaper holdningsendringer i samfunnet mot kvinner som bærer niqab.

Mange føler frykt når de kommer i nærheten av niqab-brukere, og assosierer et tildekt ansikt med undertrykkelse eller at man har noe å skjule. Folk er usikre på om de kan ha en normal dialog med kvinner som dekker ansiktet. Niqaben fremstår skremmende, og de som bruker den føler seg mobbet og utstøtt. Derfor bør det opplyses bedre hva det innebærer, og hvordan kvinnene selv forsvarer sin bruk av niqab.

Friheten til å velge sin klesdrakt i det offentlige rom er et viktig argument og en viktig verdi i et demokratisk samfunn.

Sandra Maryam Moe

Aisha Shezadi har fått statlig støtte til å reise rundt og holde foredrag på videregående skoler om sitt personlige valg om å ta på seg niqab i en alder av 19 år. Det har bidratt til at en rekke skoleungdom har et atskillig mer avslappet forhold til niqab. Selv om de ikke er enig, er det avgjørende at de forstår hvorfor og viser respekt for andres valg.

Kvinners rettigher

Jeg vil forsvare kvinners rett til å bruke niqab, om det er frivillig.

Friheten til å velge sin klesdrakt i det offentlige rom er et viktig argument og en viktig verdi i et demokratisk samfunn. Et forbud mot niqab vil være et tilbakesteg for kvinners frigjøring. Det vil hemme integreringen av kvinnene som rammes, med resultat at de blir en byrde for samfunnet, i stedet for en ressurs