Kronikk

Troen på de store

Helseminister Jonas Gahr Støre tror at helsekøproblemene og ventetider kan løses i de store sykehusene. Det tror ikke jeg, skriver Høyres helsepolitiske talsmann, Bent Høie.

Jonas Gahr Støre på Ringerike sykehus

Helseminister Jonas Gahr Støre lanserte i går ti nye punkter for bedre sykehus. Mange av dem var gammel Høyre-politikk som ble stemt ned av Arbeiderpartiet, skriver helsepolitisk talsmann i Høyre, Bent Høie.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Helseminister Jonas Gahr Støre presenterte i går morges det som må oppfattes som Aps helsepolitikk for spesialisthelsetjenesten. Jeg var til stede og lyttet godt. Sist han hadde hatt anledning til dette var i Stortinget, da budsjettet for 2013 ble vedtatt.

Da lyttet jeg også, men den gangen brukte han anledningen til å konstruere et skremmebilde av Høyres nye ideer og bedre løsninger. Han klarte ikke å holde seg helt borte fra det denne gangen heller, men det kommer jeg tilbake til.

SE OGSÅ AKTUELT: Jonas Gahr Støre og Erna Solberg i debatt om sykehusene.

Hvorfor ble gode forslag stemt ned?

Det viktigste han gjorde i går var å lansere ti punkter for sykehusene. Jeg skal ikke gå igjennom alle ti punktene, men det var lite nytt. Det var stort sett positive endringer som allerede er i gang, vedtatt eller som diskuteres på de fleste sykehus.

Støre lanserte tre forslag som Høyre har fremmet tidligere, men som AP nylig har stemt ned i Stortinget.

Bent Høie, helsepolitisk talsmann i Høyre

Noe var positivt overraskende. Han lanserte tre forslag som Høyre har fremmet tidligere, men som AP nylig har stemt ned i Stortinget. Det er forslaget om diagnosesenter og to av våre forslag om å styrke pasientenes rettigheter.

En journalist spurte meg om det var frustrerende at Ap stjal Høyres politikk. Nei, det skal jeg love. Det har vært mer frustrerende å foreslå gode forslag i snart åtte år, og alltid bli stemt ned.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Rasjonalisering av legeressurser

En journalist spurte meg om det var frustrerende at Ap stjal Høyres politikk. Nei, det har vært mer frustrerende å foreslå gode forslag i snart åtte år, og alltid bli stemt ned.

Bent Høie, helsepolitisk talsmann i Høyre

Jeg er også enig i forslaget om å fjerne den nasjonale kvoteringen av legespesialister til sykehusene. Den er for byråkratisk og hindrer at sykehusene tilpasser seg nye situasjoner, slik vi har sett ved Ahus. Men det er ikke løsningen på ventetid og ventelister.

Fra staten overtok sykehusene til 2009 kom det over 2.200 nye leger i de somatiske sykehusene. Så det er ikke slik at den rasjoneringen har hindret en betydelig vekst i leger i sykehusene. En vekst som har vært mye større enn i fastlegeordningen.

Hvis målet er å redusere ventetiden og ventelistene ville det derfor vært riktig å pålegge Helseforetakene å utstede flere avtalehjemler til spesialister utenfor sykehusene.

En avtalespesialist behandler i snitt seks ganger flere pasienter pr. dag, enn kollegaen på sykehuset. Dette er helsevesenets flittige maurer, som ikke får oppmerksomhet i debatten, heller ikke av Støre.

Bent Høie, helsepolitisk talsmann i Høyre

Avtalespesialistene som jobber innenfor offentlige takster behandler i dag en tredjedel av alle polikliniske behandlinger. I motsetning til leger i sykehus, har det vært helt flatt i utviklingen av avtalespesialister. Der kan en virkelig snakke om rasjonering av legeressurser. Det er et stort paradoks.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Helsevesenets flittige maurer

Nesten 80 % av de 270.000 som i dag venter på behandling har behov for poliklinisk behandling. En avtalespesialist utenfor sykehuset behandler i snitt seks ganger flere pasienter pr. dag, enn kollegaen i et stort sykehus. Dette er helsevesenets flittige maurer som ikke får noen oppmerksomhet i den politiske debatten, heller ikke av Støre i går.

Støre tror at helsekøproblemene og ventetider kan løses i de store sykehusene. Det tror ikke jeg. Vi må ta i bruk den ledige kapasiteten som er på de private klinikkene, for pasienter som har rett til pasienter, og hvor det offentlige betaler. Ikke i et fritt helsemarked som Støre i dag prøvde å skremme med. Jeg forstår ikke hva samfunnet og den enkelte sparer på at mennesker som er syke, og har fått rett til behandling, skal måtte vente unødvendig – så lenge det er kapasitet?

Jeg forstår ikke hva samfunnet og den enkelte sparer på at mennesker som er syke, og har fått rett til behandling, skal måtte vente unødvendig – så lenge det er kapasitet?

Bent Høie, helsepolitisk talsmann i Høyre

Vi må få betydelig flere avtalespesialister som på en billig og effektiv måte kan behandle pasienter på dagtid, utenfor de store sykehusenes byråkrati. De siste er et nytt forslag som Støre gjerne må stjele fra Høyre – helt gratis!