Hopp til innhold
Kronikk

Tre feil om klimaendringer

Carl I. Hagen legger opp til fornyet debatt om menneskeheten påvirker klimaet, og om vi faktisk trenger å bry oss. Han har rett i at det har vært varmere før, men han har derimot ikke rett i at det ikke er grunn til bekymring.

Carl I. Hagen

«Vi er forskere, og trolig noen som Carl I. Hagen ikke fester lit til. Likevel synes vi det er viktig å påpeke hvor Hagen tar feil og at politikk må basere seg på forskningsbasert kunnskap», skriver kronikkforfatterne.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Det er god grunn til å anse den grunnleggende klimadebatten som tilbakelagt, at menneskeskapte klimaendringer er hevet over enhver vitenskapelig tvil og at fokus nå ligger på det grønne skiftet. Likevel er det fremdeles noen som ikke lar seg overbevise. Senest FrPs Carl I. Hagen som melder seg til tjeneste i rikspolitikken og hevder på Dagsrevyen 12. desember blant annet at «vi ser ingen utvikling på klima i det hele tatt, det er det som er helt falskt». Hagen følger opp i P2s Politisk Kvarter morgenen etter med at menneskets påvirkning på klima er helt ubetydelig.

Dette er helt feil.

Det kan være enkelt å hevde at forskningen tar feil, eller at FNs klimapanel ikke er til å stole på. Vi er forskere, og trolig noen som Carl I. Hagen ikke fester lit til. Likevel synes vi det er viktig å påpeke hvor Hagen tar feil og at politikk må basere seg på forskningsbasert kunnskap.

Her er noen punkter:

Det er helt feil å hevde at vi ikke ser klare endringer i klimaet. En rekke ulike, uavhengige målinger fra ledende universitets- og forskningsmiljøer verden over viser at klimaet er i endring: I løpet av de siste hundre år har jordens lufttemperatur økt med 0,9 grader. Havet varmes også opp. Følgene av dette ser vi igjen i smeltende breer og iskapper, smeltende sjøis, stigende hav, mer vanndamp i atmosfæren, endring av nedbørsmønstrene, økende hyppighet og varighet av ekstreme sommertemperaturer, og mye mer.

Tallene for dette er tilgjengelig på blant annet energiogklima.no som samler dette i Klimavakten.

Det som er unikt i dag er at vi ser en oppvarming over hele kloden

Det er helt feil å hevde at klimaendringene er ubetydelige. Ja, det har vært varmere før og det har også vært kaldere. Dette er kjent som naturlige variasjoner i klima på jorden. En rekke forskningsstudier viser variasjoner tilbake i tid, også at det var varmt på Grønland da vikingene bodde der for rundt tusen år siden. Men dette var en lokal oppvarming.

Det som er unikt i dag er at vi ser en oppvarming over hele kloden. Og det er en vedvarende oppvarming. Dette kan kun skje dersom jorden tilføres mer energi enn den gir fra seg.

Tidligere tiders variasjoner skyldes ulike faktorer. De samme faktorene gjør seg selvsagt gjeldende i dag. Men når vi setter sammen de ulike faktorene – som solaktivitet, vulkanutbrudd, jordens bane rundt sola og mengden av drivhusgasser i atmosfæren – er det kun den siste faktoren, drivhusgassene og deres økende konsentrasjon, som kan forklare dagens oppvarming. Så lenge vi ikke gjør noe med klimagassutslippene, vil klimaet bare fortsette å bli varmere.

Det er feil å hevde at det grønne skiftet er klimahysteri. Bevisene for menneskeskapte klimaendringer er overveldende. Og det er verdt å minne om at Carl I. Hagens eget parti Frp, som regjeringspartner har sluttet opp om Parisavtalen.

Samfunnet er i økende grad sårbart for endringer i klima, og vi bør forsøke å unngå dem

Vi lever ikke i vikingtiden lenger. Antall mennesker er selvsagt ikke sammenlignbart. Vi har i dag en bygningsmasse, veier og annen infrastruktur som er dimensjonert for det klima vi har erfart, ikke det klima som kommer. Samfunnet er i økende grad sårbart for endringer i klima, og vi bør forsøke å unngå dem. Å hevde noe annet er som å kjøre bil med øynene festet til bakspeilet – det kan gå en tid, men ikke så lenge.

Det grønne skiftet må gjennomføres slik at vi kan skape en enklere og tryggere hverdag for folk flest. Både for nordmenn og for mennesker i alle deler av verden.

Følg debatten: Twitter og Facebook

Her kan du se debatten i Dagsnytt atten med Carl i. Hagen og Ciceros klimaforsker Bjørn Hallvard Samset:

Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.