Hopp til innhold
Kronikk

Tett skattehullet

Ikke la de rikeste stikke av fra skatteregningene sine.

Ole-Andreas Næss

Tapene for den norske stat kan bli store. Det er svært viktig at politikerne så snart som mulig får tettet skattehullet, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Privat

Kjell Inge Røkkes utflytting til Sveits har blitt knyttet til den økte formuesskatten. Man kan ha all mulig sympati for Røkke og andre som misliker høyere formuesskatt, men denne saken handler om et mye viktigere trekk ved det norske skattesystemet. Røkke benytter seg nemlig av et skattehull som lar bedriftseiere la være å betale skatteregningene de fikk i fjor, i forfjor og alle tidligere år.

Det kan virke som mange tror at formuesskatten er den viktigste årsaken til utflyttingen, men muligheten til å slippe inntektsskatt er viktigere.

Det er nødvendig at politikerne tetter dette skattehullet så snart som mulig, før resten av bedriftseierne også får anledning til å flytte fra skatten sin.

De kan ende opp med å gå gjennom hele livet uten å betale inntektsskatt.

I Norge er det nå slik at bedriftseiere kan vente med å betale inntektsskatt til de tar pengene ut av selskapene sine. Det er mange gode grunner til at vi har et slikt system, blant annet gjør det at pengene enkelt kan flyttes rundt til investeringene som gir høyest avkastning.

Men for at systemet skal fungere er det nødvendig at det ikke finnes muligheter til å unngå den utsatte skatten.

Etter hvert har man begynt å oppdage at det finnes visse hull i dette systemet, dersom bedriftseierne flytter til utlandet. Ved å bo fem år i Sveits, vil det være mulig å ta med seg hele inntekten dit, og siden Sveits i praksis har svært lav inntektsskatt for bedriftseiere, kan de slippe unna nesten hele skatteregningen.

Folk flest kan ikke gjøre noe slikt.

Røkke har de siste årene tjent over 30 milliarder kroner som han ennå ikke har betalt skatt av, noe som vil si at han har utsatt en skatteregning på over 10 milliarder. Dette er en skatteregning som han ifølge det norske skattesystemet skal betale en eller annen dag, men dersom han velger å bo fem år i Sveits, kan han ta med seg alle pengene dit og slippe unna skatteregningen sin.

10 milliarder kroner er et stort beløp, også for Røkke. Til sammenligning vil Røkke fremover betale cirka 200 millioner kroner årlig i formuesskatt.

Vanlige lønnsmottagere må skatte av inntekten sin hvert år, men jeg har laget et lite hypotetisk eksempel som illustrerer hvordan dette skattehullet ville slått ut for folk flest.

Norske bedriftseiere har hundrevis av milliarder i uskattede inntekter.

Anta nå at en lønnsmottager som tjener 700.000 i året før skatt, står overfor de samme skattereglene som bedriftseiere. I stedet for å betale 200.000 i skatt i dag, så får lønnsmottageren 700.000 inn på konto, og bestemmer selv om hen ønsker å investere disse pengene i aksjer eller bruke dem i dag.

Lønnsmottageren velger å sette alle pengene i aksjer og betaler null kroner skatt i dag, og tar med seg en skatteregning på 200.000 til neste år. Ved å gjøre det samme i 30 år vil lønnsmottageren ha tatt med seg en skatteregning på 6 millioner. Deretter kan lønnsmottageren bo fem år i Sveits og dermed gå gjennom hele livet uten å betale skatt i det hele tatt.

Folk flest kan ikke gjøre noe slikt, men det er åpenbart at dette ville vært en populær strategi dersom det var mulig.

Vi må derfor være forsiktige med å anklage Røkke og Dæhlie og de andre utflytterne for umoralsk oppførsel. Når man kan tjene mye på å utnytte et helt lovlig skattehull, så bør alle ha forståelse for at de ønsker å bo noen år i Sveits.

Det er veldig mange bedriftseiere som har muligheten til å tjene mye penger på å flytte fra skatteregningene sine.

Røkke har de siste årene tjent over 30 milliarder kroner som han ennå ikke har betalt skatt av.

Alle som fikk med seg reaksjonene på Dæhlies utflytting til Sveits, forstår at å være den første høyprofilerte personen som benytter seg av slike skattehull kan ha store sosiale kostnader. Men jo flere som drar, jo mindre blir trolig det sosiale stigmaet.

Tapene for den norske stat kan bli store. Veldig mange norske bedriftseiere har nemlig valgt å utsette skatteregningen sin. Norske bedriftseiere har hundrevis av milliarder i uskattede inntekter, som de lovlig og enkelt kan ta med seg til Sveits hvis de vil. Dermed kan de ende opp med å gå gjennom hele livet uten å betale inntektsskatt.

Det er derfor svært viktig at politikerne så snart som mulig får tettet dette skattehullet.