NRK Meny
Replikk

Taktskifte i klimapolitikken

Regjeringen leder an i det grønne skiftet. Opposisjonen tar feil når de hevder statsbudsjettet ikke er grønt nok.

Regjeringen på klimatoppmøte

Regjeringen har levert et grønt budsjett, mener Nikolai Astrup. Her er statsministeren, utenriksministeren og klima- og miljøministeren på klimatoppmøte i New York.

Foto: Höök, Pontus / NTB scanpix

Denne replikken er et svar på Rasmus Hanssons kronikk Gå av, Sundtoft!

Rasmus Hansson mener klima- og miljøministeren må gå av fordi statsbudsjettet ikke er grønt nok. Resten av opposisjonen har hevet seg på og mener regjeringen ikke har prioritert klima og miljø i statsbudsjettet.

De tar feil. Dette statsbudsjettet har en klar grønn profil. Og det inneholder mange vesentlige deler av den klima- og miljøpolitikken som regjeringen gikk til valg på. Mange av tiltakene regjeringen gjennomfører nå, er tiltak som de rødgrønne stemte ned da de selv satt i regjering.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Grønn transport

Staten har for første gang lovet 50 prosent statlig finansiering av store kollektivprosjekter i byene. Da vi foreslo dette i opposisjon, ble vi nedstemt av de rødgrønne. Nå gjennomfører vi. Det gjør det mulig å bygge Fornebubanen og realisere store viktige kollektivtiltak i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Regjeringen leverer det den lovet.

Nikolai Astrup, Høyre

Nye retningslinjer for arealplanlegging i byområdene sikrer at vi får en miljøvennlig byutvikling der flere kan reise kollektivt, med sykkel og til fots. I tillegg satses det betydelig mer på lokaltogtrafikk på det sentrale Østlandet.

Regjeringen viderefører elbilfordelene, selv om vi når 50 000 nullutslippsbiler i første kvartal neste år. I revidert nasjonalbudsjett for 2015 kommer også en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene, der et grunnleggende premiss er at det skal lønne seg å velge miljøvennlig.

SE OGSÅ: Rasmus Hansson ber Sundtoft om å gå i NRK Debatten.

Grønne hjem

Vi forsterker satsingen på miljøteknologi gjennom å tilføre Enovas klimateknologifond 12,75 milliarder kroner utover klimaforliket. De rødgrønne stemte ned et tilsvarende forslag i forrige periode. Regjeringen leverer det den lovet. Dette fondet har blant annet gjort det mulig å bidra med 1,5 milliarder kroner til Hydros nye anlegg som Karmøy, som skal produsere verdens mest miljøvennlige aluminium.

Regjeringen har også skrudd opp tempoet i utfasing av fyring med fossil olje i statens bygg. I 2020 innføres et forbud mot fyring med fossil olje i husholdningene. For å stimulere til et grønt skifte i private hjem etablerer regjeringen i dette statsbudsjettet en rettighetsbasert, ubyråkratisk tilskuddsordning for energisparing og energiomlegging.

Regjeringen leverer også betydelig bedre rammebetingelser for produksjon av fornybar energi. Dette kan utløse investeringer i vindkraft og småkraft i mangemilliardersklassen og bidra til å skape mange nye grønne arbeidsplasser og et sterkere teknologimiljø i Norge.

Grønt skatteskifte

Det skal lønne seg å velge miljøvennlig.

Nikolai Astrup, Høyre

Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å lede an i det grønne skiftet – både ute og hjemme. Derfor bidrar Norge betydelig i den internasjonale klimakampen. Vi øker satsingen på fornybar energi i utviklingsland med 1,5 milliarder gjennom Norfund. Statens Pensjonsfond Utland har fått et mandat til å investere i fornybar energi på 50 milliarder kroner. I dette statsbudsjettet plusser vi også på budsjettet med 134 millioner til den internasjonale skogsatsingen, slik at innsatsen i 2015 vil være tre milliarder kroner.

Regjeringen vil ha et grønt skatteskift. Derfor har vi satt ned en grønn skattekommisjon. Et lignende forslag ble fremmet i 2011. Da kalte de rødgrønne forslaget for «litt underlig». Det sier vel mer om de rødgrønnes miljøprofil enn om de borgerlige partiene.

Den forrige regjeringen fremmet to klimameldinger. Begge ble vurdert som lite ambisiøse og lite konkrete. Da jeg forhandlet med de rødgrønne partiene om klimaforliket i 2012, var det svært vanskelig å få dem med på nye forslag. Nå gjennomfører regjeringen de forslagene vi ikke fikk gjennom den gangen.

Det er ingen tvil om hvem som leder an i det grønne skiftet. Det er ikke opposisjonen.