Kronikk

Ta frigjøringsdagen tilbake

Forsvaret har kidnappet frigjøringsdagen 8. mai i et forsøk på å lære det norske folk at krig er det nye fred.

Forsvarets kampanjer

Jeg er redd Forsvaret jobber strategisk for å skape en soldatkultur i Norge hvor vi ukritisk skal hylle våre soldater. I dagesvis har det gått flere siders annonser i Norges største aviser, og lange artikler om veteranenes historier. Rødts nestleder Marielle Leraand reagerer på tendensen, og vil minne om frigjøringsdagens opphav.

Gratulerer med frigjøringsdagen! 8. mai 1945 kunne det norske folk endelig strømme ut i Karl Johan med norske flagg og feire at fem års okkupasjon var over. Nazistene hadde tapt, Norge hadde vunnet. I dag ferier vi frihet, fred og våre motstandshelter.

Problemet er bare at det ikke føles som det er frigjøringsdagen. Det føles som det er soldatdagen. Det har vært soldater overalt i en uke nå. Soldat-Elise har sett på meg fra utendørsreklame over hele byen. Staute menn i uniform har prydet helsides annonser i avisene, i går hadde de kjøpt seg inn på side to og tre i Dagbladet.

Det har vært soldater overalt i en uke nå.

Marielle Leraand, nestleder i Rødt

Aftenposten har i tillegg åpnet spaltene på vid gap for soldaters heltehistorier og sutring om at ungdommen lengter mer etter deltakelse i Paradise Hotel enn en plass i norsk utenlandskrig.

Veterandag og frigjøringsdag

Og det er på en måte soldatdagen, siden Regjeringen har bestemt seg for å legge veterandagen til samme dag som frigjøringsdagen. Derfor skal Forsvaret bruke dagen på å hylle norske krigsveteraner, dele ut krigskors og ha NATOs generalsekretær på besøk. De mener nok Veterandagen er en naturlig forlengelse av frigjøringsdagen. Jeg mener det er en kidnapping. De har kidnappet en dag som egentlig feirer fred og frihet og bruker den i et forsøk på å skape en amerikanisert krigerkultur i Norge.

8. mai har tradisjonelt vært en dag hvor vi har hyllet dem som var villige til å ofre livet i kampen for Norges frihet fra nazistenes okkupasjon. Men det er også en dag for å understreke hvor viktig det er at andre land og nasjoner i verden skal ha retten til styre seg selv, fritt fra okkupasjon eller andre former for dominans fra utenforstående stormakter. Det er derfor en provokasjon at regjeringen og Forsvaret bruker frigjøringsdagen 8. mai til å hylle norske offiserer og soldater som har latt seg verve til deltakelse i okkupasjonen av Afghanistan.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Oppfølging heller enn mediakampanjer

De har kidnappet en dag som egentlig feirer fred og frihet og bruker den i et forsøk på å skape en amerikanisert krigerkultur i Norge.

Marielle Leraand, nestleder i Rødt

Krigen i Afghanistan har aldri handlet om noe annet enn å styrke USAs og Vestens geopolitiske posisjon i området mellom Sentral-Asia, Midtøsten og det indiske subkontinentet. Krigen har ikke skapt demokrati. Heller ikke noen form for respekt for menneskerettigheter. Derimot er Afghanistan et at verdens mest korrupte regimer, styrt av brutale krigsherrer og mafialedere.

Veterandagen gir seg ut for å hedre soldatenes innsats, men er i realiteten dårlig skjult krigspropaganda. Hvis det kun var ønsket om å behandle sine soldater med respekt det handlet om, hvorfor prioriterer de da mediakampanje og helsides annonser, når veteranene selv ønsker seg skikkelig oppfølging og helsehjelp i etterkant?

Frigjøringsdagen kidnappes

I dag hedres også et medlem av den flystyrken som Norge sendte og som avleverte en betydelig andel av NATOs bomberegn over Libya i 2011. Det skjer altså 8. mai, en dag som tidligere ikke bare ble markert som frigjøringsdagen, men også den store fredsdagen. Selv om Norge var blant de okkuperte landene som slapp mest uskadet fra krigen, var krigsårene også for nordmenn en periode preget av angst for bomber, og for noen, sorg og fortvilelse over å ha blitt frarøvet sine kjære.

Jeg er redd Forsvaret jobber strategisk for å skape en soldatkultur i Norge hvor vi ukritisk skal hylle våre soldater.

Marielle Leraand, nestleder i Rødt

FN ble grunnlagt i 1945 basert på nettopp erfaringene fra 2. verdenskrig, og FN-pakten forbyr angrepskriger. Angrepskrig som et middel til å oppnå geopolitiske målsettinger er altså en forbrytelse. Likevel kidnappes nå frigjøringsdagen i et forsøk på å lære det norske folk at krig er det nye fred.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Grensene viskes ut

Forsvarsdepartementet har tatt det norske folkets frigjøringsdag og gjort den til en dag for utdeling av medaljer til offiserer og verva soldater som har deltatt i krig og okkupasjon i andre land. Vil vi virkelig vanne ut fredssbudskapet 8.mai står for på den måten? Hva gjør det med Forsvaret når grensene mellom motstand mot okkupasjon og aggressiv utenlandskrig viskes ut? Og hva gjør det med oss som nasjon?

Veterandagen gir seg ut for å hedre soldatenes innsats, men er i realiteten dårlig skjult krigspropaganda.

Marielle Leraand, nestleder i Rødt

Jeg er redd Forsvaret jobber strategisk for å skape en soldatkultur i Norge hvor vi ukritisk skal hylle våre soldater. Hvor det å spørre hva soldatenes krigføring bidrar til i seg selv stemples som noe unorsk. Hvor anklagene om å svikte fedrelandet ligger mellom linjene. En sånn disiplinerende kultur er milevis unna motet og fredsviljen frigjøringsdagen er en feiring av.

Forsvaret har tyvlånt 8. mai lenge nok. Kan vi snart ta den tilbake?