Hopp til innhold
Kronikk

Svertekampanjen mot NNPF

Norsk Narkotikapolitiforening er på ingen måte en forlenget arm for politiet.

Geir Evanger

Vi oppfatter oss selv som en ressurs for det norske samfunn, skriver kronikkforfatteren Geir Evanger.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hva skjedde?

Etter tretti år som en for de aller fleste ukjent organisasjon har Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) i løpet av et par måneder blitt landskjent som en suspekt ruspolitisk lobbyforening som er kilden til det såkalte «NNPF-bråket» og «politiskandalen».

Sannheten er at vi ikke er noen bråkmakere, men snarere en solid ruspolitisk organisasjon som har vokst ut av folks personlige engasjement innen ruspolitikken.

NNPF ble stiftet i 1991 og har gjennom tretti år vokst fram til å bli en stor organisasjon, med ca. 3400 medlemmer.

Vi oppfatter oss selv som en ressurs for det norske samfunn.

Det følger av vedtektene våre at NNPF er en ruspolitisk organisasjon med hovedformål å styrke innsatsen mot narkotikaproblematikk i samfunnet blant annet ved å fremme forebyggende arbeid, utdannelse og forskning.

Begrepet «ruspolitisk» organisasjon» dekker altså mye mer enn kun engasjement i politiske spørsmål og prosesser.

NNPF er en uavhengig og selvstendig forening. Vi er tilknyttet rusfeltets samarbeidsorgan Actis og vi mottar etter søknad betydelige midler til drift fra Helsedirektoratet.

Ettersom over 2800 av våre medlemmer er ansatt i politiet, og at vårt interessefelt overlapper et av politiets ansvarsområder, er det naturlig nok berøringspunkter mellom politiet og foreningen.

Men vi er på ingen måte en forlenget arm for politiet og vi har ikke behov for å utgi oss for å «være» politiet for å skaffe oss troverdighet og fremstå som en faglig tung organisasjon. Dette klarer vi selv ved at våre engasjerte og dyktige medlemmer benytter den omfattende kompetanse foreningen besitter i utadrettet virksomhet.

Våre aktiviteter kan grovt deles inn i fem kategorier:

  • Drifte foreningens kriminalitetsforebyggende prosjekt «Bry deg – si nei til narkotika» gjennom blant annet å holde «Bry deg»-foredrag
  • Drifte ulike andre «Bry deg»-prosjekter, eksempelvis «Bry deg» uteliv og «Bry deg» russ
  • Holde kurs i hvordan ruspåvirkning kan avdekkes – kurs i «Tegn og symptomer»
  • Arrangere årlig utdanningskonferanse for våre medlemmer og spesielt inviterte
  • Engasjement i ruspolitiske spørsmål

I tillegg så driver vi nettbutikk hvor vi blant annet selger klær og andre profileringsartikler med «Bry deg»-logoen vår og fire ganger i året utgir vi medlemsbladet Motgift.

NNPF har i lang tid vært utsatt for en svertekampanje.

NNPF har etter søknad mottatt økonomisk støtte fra Politidirektoratet til å arrangere den nevnte utdanningskonferansen i tidsrommet 2001 til 2018. Bidraget har som alle andre bidrag kommet godt med slik at konferansen har kunnet gjøres så billig som mulig for deltakerne.

NNPF har engasjert seg tungt i arbeidet med rusreformen og har hele veien vært en tydelig røst. Som de fleste andre som har uttalt seg, mener NNPF at det er behov for en rusreform.

Derfor avga vi en 17 siders lang høringsuttalelse hvor spørsmålet om avkriminalisering var et av flere temaer vi berørte. I likhet med mange andre høringsinstanser – og stortingsflertallet – mener vi at avkriminalisering vil få så mange uheldige konsekvenser at straffetrusselen bør bestå.

Vi oppfatter oss selv som en ressurs for det norske samfunn – og da inkludert politiet – og vi mener mye godt har kommet ut av vårt engasjement gjennom tretti år.

Vi er stolte av våre medlemmers innsats som viser at vi bryr oss – og det å bry seg om andre er egentlig hovedgrunnen til at så mange er villige til å bruke deler av fritiden sin på noe vi tror andre har nytte av og setter pris på.

Hvordan ble så NNPF en så omstridt ruspolitisk lobbyforening? Jo, svaret er som følger: Vårt standpunkt mot avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika ble koblet opp mot at Stortinget stemte ned rusreformen.

Vi har ikke behov for å utgi oss for å "være" politiet.

NNPF har i lang tid vært utsatt for en svertekampanje og personforfølgelse av noen meningsmotstandere som gjennom voldsom aktivitet på sosiale medier blant annet har fått VG og NRK til å løpe sitt ærend for å ta hevn mot NNPF og sørge for at foreningen skal gå dukken.

I løpet av kort tid har de to mediehusene publisert 30 artikler som alle har stilt NNPF i et dårlig lys. Hvor er det blitt av den kritiske journalistikken som skal fremheve flere sider av en sak?

Jevnt over har de nevnte artiklene vært ensidige og tydelig preget av en agenda. Ved bruk av negativt ladede begreper, helt bevisst retorikk og uttalelser fra personer med en agenda gjøres relativt magre funn til noe stort.

Vi har riktignok fått mulighet til å gi tilsvar, men på grunn av omfanget av materialet, som ble oversendt midt i ferietiden, har vi som organisasjon rett og slett ikke hatt kapasitet til å svare opp alle de mange angrepene på oss.

NNPF og forfatteren av denne artikkelen vil bli hetset og trakassert i ulike sosiale medier.

Vi er fullt ut klar over at NNPF, som alle andre, må tåle medienes kritiske lys. Spørsmålet om det er koblinger mellom NNPF og politiet forstår vi tiltrekker seg oppmerksomhet og det er skrevet flere bra artikler om temaet, men pressedekningen kunne med hell vært mer balansert.

Hvis det foreligger «samrøre» og rolleblanding med politiet, er det selvsagt noe vi i NNPF tar på største alvor og ønsker å rydde opp i. Og hvis vi på noe annet vis har gjort noe klanderverdig, ønsker vi åpenbart også å ta tak i det – som enhver seriøs organisasjon.

Vi avventer for øvrig granskingen av politiet og vi vil samarbeide med granskingsgruppen som best vi kan for at alle forhold skal bli så godt belyst som mulig.

Vi er svært opptatt av vårt eget rykte og vi ønsker selvfølgelig heller ikke å bidra til at tilliten til politiet skal svekkes.

Hvor er det blitt av den kritiske journalistikken som skal fremheve flere sider av en sak?

Gitt den siste tids erfaringer, er det dessverre ikke usannsynlig at NNPF og forfatteren av denne artikkelen vil bli hetset og trakassert i ulike sosiale medier som følge av det budskapet vi formidler.

Det er direkte synd at det skal være et slikt anspent ytringsmiljø i et åpent demokrati. NNPF kommer alltid til å fortsette å bry seg, og vi håper den fremtidige rusdebatten blir mer nyansert og saklig.